Okiem sędziego: Lista wstydu

4
(18)

Warto zachować dla historii ich nazwiska. Lista pochodzi z KRS.

Lista osób uczestniczących w spotkaniu z Andrzejem Dudą. Belweder, 7 grudnia 2018 r., godz. 12, VIP:

1. CZAJKOWSKI Dariusz, SSN, P.o. Prezes, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
2. GAŁUSZKA-GÓRSKA Agata, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego
3. HERNAND Robert, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego
4. JOHANN Wiesław, Wiceprzewodniczący KRS, sędzia TK w stanie spoczynku
5. MAJCHROWSKI Jan, Prof. UW dr hab., SSN p.o. Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
6. MAZUR Leszek, Przewodniczący KRS, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie
7. MUSZYŃSKI Mariusz, Prof. UKSW dr hab., Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego
8. POZORSKI Andrzej, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
9. SCHAB Piotr, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
10. SURA Rafał, Prof. KUL dr hab., Członek Rady Polityki Pieniężnej
11. ŚWIĘCZKOWSKI Bogdan, Prok., I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy
12. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz, Sędzia Trybunału Stanu
13. ANTKOWIAK Kamil, Sędzia Sądu Rejonowego dla Poznania-Nowego Miasta i Wildy 2
14. BEDNAREK Małgorzata, SSN, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
15. BLACHOWSKI Paweł, Prokurator Okręgowy w Warszawie
16. BLETEK Irena, SSR, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
17. BŁENCKI Ryszard, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku
18. BOCHNIAK Irena, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
19. BOJAŃCZYK Antoni, prof. UW dr hab., SSN, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
20. BOSEK Leszek, prof. UW dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
21. BRYL Jacek, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu
22. BUKIEWICZ Michał, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
23. CICHOŃ Zbigniew, Senator RP
24. CIEPŁY Filip, Dr hab., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
25. CZUBIK Paweł, prof. UEK dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
26. DANILUK Jerzy, SSO, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie
27. DROŻDŻEJKO Zygmunt, SSO, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
28. DUDEK Dariusz, Prof. dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski
29. Dubowski Mariusz, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ
30. FELIŃCZAK Ewa, SSR, Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku

32. GONTARSKI Waldemar, Dr hab., Dziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
33. HAAK Henryk, Prof. USz dr. hab., sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
34. HANUSZ Antoni, Prof. dr. hab., prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
35. IWANIEC Jakub, SSR dla Warszawy-Mokotowa, del. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego
36. IWANIUK Paweł, SSO, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
37. JABŁOŃSKI Mariusz, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w W-wie
38. JANECZEK Tomasz, Prokurator Regionalny w Katowicach
39. KAFLAK-JANUSZKO Hanna, Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
40. KALLAS Marian, Prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
41. KLIŚ Dariusz, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 42. KLUSKA Łukasz, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie
43. KŁAK Czesław, Prof. WSPiA dr hab., Sędzia Trybunału Stanu, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy MS

45. KORZENIEWSKI Krzysztof, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie
46. KORZENIOWSKI Piotr, Prof. UŁ dr. hab., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska
47. KOTOWSKI Artur, dr, Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
48. KOWALCZYK Piotr, Prok., Prokuratura Krajowa, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej
49. KSIĘŻAK Paweł Sławomir, dr hab. prof. UŁ, SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
50. KWAŚNIEWSKI Jerzy, Adw., Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
51. LASOTA Michał, prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
52. LEMAŃSKA Joanna Bożena, dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
53. ŁABNO Anna, Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
54. ŁABUDA Jacek, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
55. ŁOBODZIŃSKA Marta, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu
56. MAĆKOWIAK Rafał, Prokurator Regionalny w Poznaniu 57. MALUDY Artur, Prokurator Regionalny w Szczecinie
58. MAREK Agnieszka, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Śremie
59. MARTOWICZ Beata, Sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu
60. MAZUR Witold Antoni, SSA, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach 61. MICHAŁOWICZ Andrzej, SSR, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
62. MIGDA Bartłomiej, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
63. NANOWSKA Patrycja, asystent sędziego, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
64. NASZCZYŃSKA Katarzyna, SSR, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Karnego
65. NICZYPORUK Janusz ,prof. dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
66. NICZYPORUK Piotr, Prof. dr hab., Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Uniwersytet w Białymstoku
67. NIEDZIELAK Piotr Sławomir, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
68. OLIWA Mieczysław, SSO Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
69. PAWEŁCZYK-WOICKA Dagmara, sędzia, Członek KRS
70. PAWŁYSZCZE Dariusz, SSO, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Min. Sprawiedliwości

72. PIENIĄŻEK Elżbieta, Prokurator Regionalny w Białymstoku
73. PILITOWSKI Bartosz, Prezes Fundacji Court Watch Polska
74. PRAGŁOWSKI Maciej, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
75. PRAX Szczepan, SNSA, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
76. RADZIK Przemysław, prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
77. ROGOWSKI Artur, Prokurator Regionalny we Wrocławiu
78. ROGUSKI Marcin, Sędzia Sądu Rejonowego w Gryfinie
79. ROMELCZYK Jakub, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie
80. RÓŻAŃSKI Mieczysław, Ks. Prof. UWM dr. hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
81. RUSEK Berenika, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
82. RYŚ Rafał, SSO, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
83. SADLIK Ryszard, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach
84. SADOWSKI Mirosław, prof. UWr dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
85. SARAMAGA Jacek, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
86. SITARZ Mirosław, Ks. prof., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
87. SKOWRON Andrzej, SSR w Tarnowie, del. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego
88. SKRZYSZOWSKI Piotr, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

90. SMOLEŃ Wojciech, Prok., Prokuratura Regionalna w Warszawie, Naczelnik Wydziału I do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą
91. SOWA Magdalena, Prok., Prokuratura Okręgowa w Warszawie
92. STADNICZEŃKO Stanisław L., Prof. dr hab., Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
93. STANKOWSKI Adrian, TV Republika – Prowadzący konferencję
94. STANKOWSKI Jerzy, SNSA, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
95. STASIKOWSKI Rafał, dr, SSR Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach
96. STELINA Jakub, Prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
97. SZCZEPANIEC Maria, dr hab. prof. UKSW, SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
98. SZELIGA Andrzej, Prokurator Regionalny w Warszawie
99. SZMULIK Bogumił, Prof. UKSW dr. hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
100. SZUBERT Jarosław, Prokurator Regionalny w Łodzi
101. ŚLIWIŃSKA-BUŚKIEWICZ Kinga, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koninie
102. ŚWIĘCH Małgorzata, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach

104. TERLECKI Rafał, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
105. THIEL-ORNASS Kamila, sędzia w stanie spoczynku (Sąd Okręgowy w Gdańsku)
106. TOMASZEWSKI Waldemar, Eurodeputowany (ECR), Komisja LIBE, Litwa
107. TOMCZYŃSKI Adam Rafał, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
108. TRZOPEK Andrzej, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
109. WALKOWIAK Agnieszka, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu
110. WIAK Krzysztof, Prof. KUL dr hab., Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, SSN Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
111. WINIECKI Marek, SSR, Sąd Rejonowy dla Poznania–Grunwaldu i Jeżyc w Poznaniu
112. WITKOWSKI Ryszard Jacek, SSN, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
113. WOLNA-KUBICKA Katarzyna, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
114. WOŹNIAK Marek, Prokurator Regionalny w Krakowie
115. WYSOKIŃSKA-WALENCIAK Katarzyna, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie
116. ZAKRZEWSKI Piotr, Dr hab. prof. KUL, Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego, Instytut Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
117. ZGOLIŃSKI Igor, prof. nadzw. dr hab., SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej
118. ZIELIŃSKA Agnieszka, Sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce
119. ZWOLAK Paweł, SSR, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości
120. ŻAK Jolanta, SSR, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
121. ŻAK Piotr, Prok., Prokuratura Regionalna w Katowicach, del. Do Śląskiego Wydz. Zamiejscowego Prokuratury Krajowej
122. ŻMIJ Grzegorz, dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
123. ŻYWICKI Piotr, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu

[https://siedlecka.blog.polityka.pl/2019/01/20/prawnicy-dobrej-zmiany/]

Warto zapamiętać te nazwiska. Są tam bowiem, oprócz polityków (co nie wymaga komentarza);

– osoby podające się za sędziów SN, powołane w nieważnym konkursie i w nieuczciwym postępowaniu prowadzonym przez organ określający siebie jako KRS

– sędziowie, w tym niedawno powołani prezesi sądów i ich zastępcy, także z Warszawy, przypadkiem zapewne związani ściśle z zarządzającym sądami w iście feudalny sposób, podsekretarzem stanu z ms

– prokuratorzy.

To niedostępne dla środowiska sędziów, mediów i opinii publicznej spotkanie, to w zasadzie tyleż znak czasów, co prawdziwy kabaret. Bo jak inaczej określić, że 100 lecie niezawisłego sądownictwa w Polsce świętują na zamkniętym, tajnym spotkaniu ludzie czynnie uczestniczący w politycznym planie obecnie rządzących, aby tę niezależność maksymalnie ograniczyć. To coś równie kuriozalnego jak krajowy zjazd wegan w siedzibie zakładów mięsnych.

A już wisienką w torcie była obecność na tej sekretnej schadzce zastępców rzecznika Schaba, prawdziwych strażników sędziowskiej niezawisłości Przemysława Radzika i Michała Lasoty.

W sumie jako sędzia SO w Warszawie i tak mam dużo szczęścia. Jak wiadomo, niezłomni tropiciele krnąbrnych sędziów, Michał Lasota i Przemysław Radzik zostali delegowani do mojego sądu i już niedługo zaczną orzekanie. Mam zatem nadzieję, że panowie zastępcy (bo przecież nie koledzy) znajdą czas i sposobność, aby oświecić nas zwykłych sędziów, na czym to polega niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Doczekać się nie mogę.

A póki co zapamiętajmy dobrze listę tych wybrańców, którzy znaleźli uznanie w oczach organu podającego się za KRS.

P.S. Panu rzecznikowi Schabowi i jego nieocenionym pomocnikom sędziom Lasocie i Radzikowi dedykuję zaś niezapomniany motyw muzyczny (Ghostbusters)

https://www.filmweb.pl/video/na+skr%C3%B3ty/Pogromcy+duch%C3%B3w-31457

Jak owi nieustraszeni pogromcy duchów, tropicie Panowie sędziowskie występki istniejące jedynie w Waszej imaginacji, a tymczasem na Waszym podwórku, tyle roboty śledczej odłogiem leży….

Okiem sędziego

*Autor blogu jest sędzią w jednym ze stołecznych sądów. Publikujemy za jego zgodą.

**Listy nazwisk w tekście oryginalnym nie ma, jest w tekście E. Siedleckiej (Monitor uwzględnił sprostowania sędziów, którzy nie wzięli udziału w konferencji u prezydenta)

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
MegaRozka

Pięciu – przez grzecznośc nie powiem czego – z Katowic , masakra .