Paweł Adamowicz a Trybunał Konstytucyjny

5
(2)

W tym strasznym dniu, gdy zamordowany został Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, przypomnieć w Monitorze Konstytucyjnym należy jego wspaniały gest wobec Trybunału Konstytucyjnego, któremu w 2016 roku władze państwa odmówiły środków na zorganizowanie obchodów 30 rocznicy. Małostkowy i mściwy postępek sprowadził do właściwych rozmiarów właśnie On, zapraszając do Dworu Artusa wszystkich, dla których Konstytucja i jej strażnik – Trybunał Konstytucyjny – stanowiły fundament demokratycznego państwa prawa.

Ostatecznie obchody – w postaci Konferencji w 19 rocznicę wejścia w życie Konstytucji, która zgromadziła zacne grono, poza, naturalnie, przedstawicielami rządzącej większości, odbyły się w Gdańsku. Poniżej – krótki opis opublikowany w zamkniętym serwisie „Obserwator Konstytucyjny” wraz z zapisem video tego wydarzenia [Piotr Rachtan}:

16-17 października 2016 r., w 19. rocznicę wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., odbyły się w Gdańsku obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP.
Głównym punktem programu była konferencja „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych”, którą zainicjował Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, spotykając się z deklaracją gotowości jej zorganizowania ze strony Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Koncepcja całości przedsięwzięcia została przygotowana przez Komitet Honorowy w skład którego – poza Panem Prezydentem i Panem Prezesem – weszli: Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Barbara Suchowska, członek Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek oraz prof. Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W konferencji wzięli udział wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie i senatorowie, samorządowcy, przedstawiciele samorządów adwokackiego, radców prawnych i notariuszy, wydziałów prawa, środowisk prawniczych, a także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych i administracyjnych oraz Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE, przewodniczący Komisji Weneckiej, prezesi sądów konstytucyjnych: Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy.
Podczas I części konferencji referaty przedstawili: prof. Andrzej Szmyt z Uniwersytetu Gdańskiego – „Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce”, prof. Wojciech Łączkowski, sędzia TK w stanie spoczynku – „Trybunał jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji” i prof. Maciej Szpunar, rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE – „Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”. Także w tej części konferencji referat „Trybunał na straży samorządowej Rzeczypospolitej” wygłosili prof. Leon Kieres, sędzia TK oraz prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku, której wystąpienie poświęcone były „Własności jako wartości konstytucyjnej”.
W części II konferencji referaty przedstawili: dr hab. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego – „Trybunał na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji”, prof. Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego – „Trybunał na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy”, prof. Jerzy Ciapała z Uniwersytetu Szczecińskiego – „Trybunał na straży gospodarki rynkowej”, a także sędziowie TK w stanie spoczynku: prof. Teresa Liszcz – „Trybunał na straży wolności obywatela od strachu przed ubóstwem” i prof. Mirosław Wyrzykowski – „Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem”. Temu tematowi poświęcona była także, kończąca konferencję, dyskusja panelowa.
Konferencja została zorganizowana przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Konferencja „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych”, Gdańsk 17 października 2016 r. – nagranie wideo: część 1, część 2, część 3

Obserwator Konstytucyjny

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments