Sędziowie SO w Piotrkowie Trybunalskim odraczają opiniowanie kandydatów i protestują przeciwko zastraszaniu sędziów

0
(0)

Uchwała Nr 1
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
z 14 grudnia 2018 roku

w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. przyłącza się do uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2018 roku i odracza opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych w okręgu piotrkowskim do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgromadzenie popiera stanowiska zawarte w uchwałach podejmowanych przez organy samorządu sędziowskiego innych sądów w Polsce, kwestionujących zgodność przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z art. 187 ust. 1 Konstytucji, jak i  wskazujących na to, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku budzą uzasadnione wątpliwości co do legalności procedury nominacyjnej, w której Krajowa Rada Sądownictwa ma decydujące znaczenie.

Jednocześnie Zgromadzenie wyraża sprzeciw wobec przebiegu procedury opiniowania przez obecną Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na sędziów, w tym sądów wyższych szczebli. Organ ten pomija rzeczywiste kompetencje kandydatów, pomija ich dorobek, opinie wizytatorów, nie bierze także pod uwagę opinii wyrażonych przez kolegia i zgromadzenia przedstawicieli sędziów.

W związku z powyższym Zgromadzenie uważa, że udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu w sądach rejonowych okręgu piotrkowskiego byłby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Uchwała Nr 2
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 grudnia 2018 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w pełni popiera apele organów samorządów sędziowskich i stowarzyszeń sędziowskich, przeciwstawiające się działaniom władzy ustawodawczej i wykonawczej godzącym w konstytucyjne zasady niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.

Zdecydowanie protestujemy przeciwko wszelkim przejawom zastraszania sędziów ze względu na wydawane orzeczenia sądowe i podejmowane w przestrzeni publicznej działania na rzecz obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Solidaryzujemy się z sędziami szykanowanymi poprzez wzywanie na przesłuchania przez rzeczników dyscyplinarnych, przenoszenie bez uzasadnienia do innych wydziałów oraz podejmowanie czynności zmierzających do szukania podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom.
Sprzeciwiamy się kampanii oszczerstw prowadzonej przez najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej w stosunku do sędziów, w której przedstawia się nieprawdziwe informacje, naruszające dobra osobiste polskich sędziów.

Za niedopuszczalne łamanie obowiązującego w Polsce porządku prawnego uznajemy nie respektowanie orzeczeń sądowych oraz próby politycznego oddziaływania na orzecznictwo sądowe.

Wzywamy przedstawicieli władz Rzeczpospolitej Polskiej do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego, w tym do niezwłocznego dostosowania składu Krajowej Rady Sądownictwa do wymogów konstytucyjnych.

Zgromadzenie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do przesłania  niniejszej uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, a także do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w  Piotrkowie Trybunalskim.

sedziowielodzcy.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments