Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrzy pytania prejudycjalne SN 12 lutego, mimo sprzeciwu rządu RP i Prokuratora Generalnego

0
(0)

4 stycznia Sąd Najwyższy powiadomił, że w związku z pytaniami prejudycjalnymi sformułowanymi przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego w postanowieniu z 2 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III UZP 4/18), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował SN, że do sprawy wpłynęły uwagi na piśmie ze strony Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Łotewskiej, Królestwa Niderlandów, urzędu nadzoru EFTA, Komisji Europejskiej, a także ze strony Rzeczpospolitej Polskiej i Prokuratury Krajowej (poniżej – treść wymienionych pism procesowych).  

Mimo wejścia w życie zmienionych przepisów ustawy o SN, które wyeliminowały z ustawy przenoszenie w stan spoczynku sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia i dawały Prezydentowi prawo do wyrażania zgody na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska, warto zwrócić uwagę na treść złożonych w toku procesu uwag, tym bardziej, że niektórzy przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym Prezydent RP, publicznie wyrażają poglądy co do zgodności usuniętych regulacji z zasadami państwa prawa.

Pełnomocnik Rzeczpospolitej Polskiej wniósł o uznanie, że wniosek prejudycjalny SN jest oczywiście niedopuszczalny. Pogląd o braku podstaw prawnych i  faktycznych do udzielenia odpowiedzi na pytania wyraził także przedstawiciel polskiej prokuratury.

W stanowisku Republiki Łotewskiej (pkt 11) podkreślono, że władza wykonawcza nie powinna decydować o tym, czy sędzia może dalej sprawować swoje funkcje, zaś kwestionowane regulacje powodowały dyskryminację ze względu na wiek (punkty 14-18). Rząd niderlandzki uznał, że sporne rozwiązania stoją w sprzeczności z prawem europejskim (zob. m.in. punkty 14, 20), a wprowadzony tryb wyrażania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska po ukończeniu 65 roku życia skutkuje brakiem gwarancji chroniących sędziów przed arbitralną decyzją władzy wykonawczej (pkt 18). We wnioskach podkreślono, że regulacje te stanowią dyskryminację ze względu na wiek, naruszają zasadę państwa prawnego oraz standard niezawisłości. Bez mała identyczny wniosek sformułowali pełnomocnicy rządu duńskiego (pkt 71) i belgijskiego (pkt 77). Sprzeczność omawianych regulacji z prawem europejskim wskazała w swoim stanowisku także Komisja Europejska (pkt 92), podkreślając także że sąd stwierdzający taką sprzeczność jest zobowiązany do niestosowania z urzędu przepisu krajowego. W podobnej treści uwagach Urzędu Nadzoru EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) zaznaczono ponadto, że Rzeczpospolita Polska, podając omawianymi regulacjami w wątpliwość niezawisłość SN, a tym samym cały system sądowniczy podważyła zaufanie, jakie powinny mieć podmioty prywatne wobec sądu, gdy dochodzą swoich praw (pkt 29).

Wszystkie wymienione podmioty wniosły o udzielenie odpowiedzi na pytania SN. Sprawa podlega rozpoznaniu w Trybunale luksemburskim w trybie przyspieszonym. Według posiadanych informacji, termin rozprawy wyznaczony został na dzień 12 lutego 2019.

TSUE_Uwagi Łotwy w sprawie C-522_18
TSUE_Uwagi Niderlandów w sprawie C-522_18
TSUE_
TSUE_Uwagi Królestwa Belgii w sprawie C-522_18
TSUE_Uwagi Komisji Europejskiej w sprawie C-522_18
TSUE_Uwagi Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie C-522_18
TSUE_Uwagi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie C-522_18
TSUE_Stanowisko prokuratora w sprawie C-522_18
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments