Sędzia Ewa Maciejewska zapytała Trybunał Sprawiedliwości UE, jest więc podejrzana!

0
(0)

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Michał Lasota wezwał Ewę Maciejewską Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na zadaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dla wyjaśnienia, zgodnie z artykułem 267 TFUE (dawny artykuł 234 TWE):

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:a) o wykładni Traktatów; b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania. W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału. Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

Sąd Okręgowy w Łodzi zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni artykułu 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (C‑558/18). 

Jak do tej pory Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie skorzystał z możliwości, jakiej daje art. 53 §2 Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, zgodnie z którym:jeżeli Trybunał jest oczywiście niewłaściwy do rozpoznania sprawy lub jeżeli wniosek lub skarga są oczywiście niedopuszczalne, Trybunał, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, może w każdej chwili wydać postanowienie z uzasadnieniem, bez dalszych czynności procesowych.

Relacja z przesłuchania poprzedzającego wszczęcie postępowania dyscyplinarnego tutaj:https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rzecznik-dyscyplinarny-wzywa-sedzie-ewe-maciejewska-do-wyjasnien,891406.html,3/rzecznik-dyscyplinarny-wzywa-sedzie-ewe-maciejewska-do-wyjasnien,891406.html

SSP „Iustitia”

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments