Sędziowie Apelacji Białostockiej nie będą opiniować

0
(0)

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego na obszarze apelacji białostockiej

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej popiera stanowisko Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej wyrażone w uchwale z dnia 22 listopada 2018 roku i wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji białostockiej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu. Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej przychyla się do stanowiska innych samorządów sędziowskich w Polsce, stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych oraz organizacji pozarządowych, iż działania władzy ustawodawczej i wykonawczej w tym zakresie godzą w konstytucyjną niezależność wymiaru sprawiedliwości, a wybór sędziów do obecnej Krajowej Rady Sądownictwa budzi zastrzeżenia co do zgodności z art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wątpliwości są tym bardziej uzasadnione, że podniosła je sama Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie we wniosku skierowanym ostatnio do Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowe działania wymienionego organu wskazują nadto, iż nie działa on niezależnie od przedstawicieli pozostałych władz i nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, łamiąc art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec przebiegu procedury opiniowania przez obecną Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych, w szczególności Sądu Okręgowego w Łodzi, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz sądów apelacji rzeszowskiej. Organ ten w sposób jaskrawy lekceważy opinie merytoryczne o kandydatach, pomija ich dorobek orzeczniczy i wyniki statystyczne. Obecna Krajowa Rada Sądownictwa, podejmując uchwały w sprawie kandydatów, pomija opinie wyrażone przez wizytatorów, kolegia i zgromadzenia przedstawicieli sędziów, a swoje stanowisko uzasadnia lakonicznie lub w ogóle go nie uzasadnia. Taki sposób procedowania rodzi poważne obawy, że w istocie wybór kandydatów następuje według kryteriów pozamerytorycznych i w oderwaniu od opinii o dotychczasowej ich pracy. W tych warunkach wydawanie opinii Zgromadzenia o kandydatach nie zapewni realizacji celu, jakim jest objęcie urzędów sędziowskich w sądach okręgowych i apelacyjnym przez najlepszych kandydatów przedstawionych przez właściwie umocowany organ w procedurze niestwarzającej ryzyka naruszenia prawa obywateli do rzetelnego procesu i znaczącego obniżenia poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments