Trybunał ignoruje Rzecznika. Rzecznik domaga się odroczenia rozprawy

0
(0)

Ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik uzyskał informację o terminie rozprawy przed TK w sprawie dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym –   sygn. akt K 3/17. Rozprawa została zaplanowana na dzień 22 czerwca 2017 r.

Pomimo jednak tego, że Rzecznik Praw Obywatelskich prawidłowo zgłosił swój udział w postępowaniu przed TK – w terminie przewidzianym w art. 63 ust. 2 zd. 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, uzupełniając zgodnie z przepisami prawa braki formalne pisma zgłaszającego udział w postępowaniu –  przewodniczący składu orzekającego nie zawiadomił Rzecznika o terminie rozprawy wyznaczonym na 22 czerwca 2017 r. Zdaniem Rzecznika taki obowiązek przewodniczącego wynika z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zgodnie z którym przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy oraz zawiadamia o nim uczestników postępowania.

W ocenie Rzecznika brak powiadomienia uczestnika postępowania o terminie rozprawy oznacza brak możliwości jej odbycia w dniu 22 czerwca 2017 r. Z art. 93 ust. 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK wynika, że rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie.

Ponadto, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, Trybunał odracza rozprawę w przypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzonej nieprawidłowości w doręczeniu zawiadomienia o rozprawie uczestnikom postępowania. Może także odroczyć rozprawę z innych ważnych powodów. Brak zawiadomienia Rzecznika Praw Obywatelskich jako uczestnika postępowania o terminie rozprawy w sprawie rozpatrywanej pod sygnaturą akt K 3/17 stanowi więc przesłankę konieczną do odroczenia wyznaczonej rozprawy w sprawie.

Rzecznik skierował zatem pismo do Trybunału Konstytucyjnego, w którym – na podstawie art. 93 ust. 1 i 2 w związku z art. 93 ust. 6 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK – domaga się, jako uczestnik postępowania w sprawie o sygn. akt K 3/17 odroczenia rozprawy oraz zawiadomienia Rzecznika Praw Obywatelskich o nowym terminie rozprawy.

W sprawie tej Rzecznik zgłosił swój udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym 31 marca 2017 r. Pismem z dnia 11 maja 2017 r. przewodniczący składu orzekającego Trybunału poinformował Rzecznika, że pismo zgłaszające udział RPO w postępowaniu (pismo podpisane przez Zastępcę Rzecznika) „zostało złożone przez osobę nie posiadającą prawem przewidzianej legitymacji i podlega zwrotowi”. W dniu 22 maja 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich uzupełnił braki formalne pisma poprzez przedłożenie pisma zgłaszającego udział w postępowaniu Rzecznika, opatrzonych podpisem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od redakcji Monitora Konstytucyjnego:

Wśród podmiotów rozprawy, w dokumentach IPO (Internetowy Portal Orzeczeń) do sprawy K 3/17 wymienione są:

  • Grupa posłów na Sejm RP – wnioskodawca
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – uczestnik postępowania
  • Prokurator Generalny – uczestnik postępowania
  • Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego – uczestnik postępowania

Rzecznika Praw Obywatelskich – brak. Zaś jedyne (publicznie dostępne) dokumenty w sprawie to:

K 3/17 – wniosek grupy posłów na Sejm RP
K 3/17 – stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
K 3/17 – stanowisko Prokuratora Generalnego

Dodajmy, że skład orzekający w sprawie K 3/17 to STK Julia Przyłębska – przewodnicząca, sprawozdawca, jakże by inaczej – dr hab. Mariusz Muszyński oraz STK Zbigniew Jędrzejewski, STK Leon Kieres i prof. dr hab. Lech Morawski.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments