E. Maciejewska: Co bulwersuje polskich sędziów?

0
(0)
Aktywność Zebrań i Zgromadzeń poszczególnych sądów, okręgów i apelacji w październiku i listopadzie 2018 r. była imponująca. Z jednej strony wynikało to z ogłoszonego przez Forum Współpracy Sędziów referendum na temat KRS, z drugiej z wciąż trwających uwolnionych konkursów na wolne stanowiska sędziowskie. W pierwszym przypadku zebrania zwoływane były na ogół na wniosek 1/5 sędziów i wypowiadały się w pierwszej kolejności w sprawie wypełniania lub nie przez KRS swojej konstytucyjnej roli i ewentualnego żądania dymisji sędziowskich członków KRS. W drugim, celem zwołanych przez prezesów zgromadzeń było opiniowanie w trybie art. 58 par 2 u.s.p. kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Przy okazji zaś, ponieważ sytuacja w polskim sądownictwie wciąż jest napięta i dynamicznie się zmienia, sędziowie zabierali głos we wszystkich aktualnych, niestety w przeważającej części bulwersujących ich sprawach.

Najczęściej powtarzane tematy to oprócz KRS i sposobu procedowania w dotychczas rozstrzygniętych konkursach, także sytuacja wokół Sądu Najwyższego, nadaktywność Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, niedopuszczalne inne naciski na sędziów, a w ostatnim czasie także postulaty płacowe pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W zeszłym tygodniu pisałam w artykule „Zatrzymać wątpliwe nominacje” o uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy z 9 listopada 2018 r., uchwale Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 15 listopada 2018 r., uchwale Zebrania Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z 19 listopada 2018 r. oraz uchwale Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z 22 listopada 2018 r.
W tym tygodniu do tej listy mogę dodać uchwałę Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 20 listopada 2018 r., uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z 27 listopada 2018 r., uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z 29 listopada 2018 r. oraz uchwałę Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie z 30 listopada 2018 r.

Sędziowie Lubelscy wyrazili dezaprobatę co do sposobu procedowania KRS, w tym w dniu 18 października 2018 r. w zakresie oceny kandydatów na 3 zwolnione stanowiska w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Zwrócono uwagę na pozamerytoryczność i brak transparentności oceny, a także lekceważenie opinii kolegium i zgromadzenia, nieobiektywne i wybiórcze przytaczanie wypowiedzi członków kolegium oraz lekceważący komentarz członka KRS do wyników głosowania kolegium i zgromadzenia.

Sędziowie Poznańscy w swoich 6 uchwałach zadeklarowali wsparcie i szacunek dla działań Pana Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego oraz oburzenie wypowiedziami sędziów członków KRS kwestionującymi jego praworządność i kwalifikacje etyczne. Za urągające elementarnym standardom przyzwoitości i rzetelności uznali czynności opiniowania kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych – w tym w szczególności Sądu Okręgowego w Łodzi, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz w sądach apelacji rzeszowskiej. Jako zwyczajnie niegodne ocenili działania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty oraz Przemysława Radzika. Wskazali na ich pozbawioną jakichkolwiek podstaw prawnych i faktycznych aktywność względem sędziów stojących niezłomnie na straży praworządności, połączoną z całkowitą biernością względem licznych, oczywistych uchybień godności urzędu i naruszeń zakazu wyrażonego w art. 178 ust. 3 Konstytucji RP ze strony sędziów zasiadających w organie pełniącym funkcję KRS oraz pełniących czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Sędziowie poznańscy poparli także postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych, wykonujących odpowiedzialną pracę w strukturze wymiaru sprawiedliwości, a także wyrazili zaniepokojenie biernością ustawodawcy wobec narastających fundamentalnych wątpliwości co do zgodności ustroju organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem Unii Europejskiej.
Uchwały przyjęto jednogłośnie w obecności 89 sędziów przy jednym głosie wstrzymującym się za uchwałą nr 2.

Sędziowie Katowiccy w 3 uchwałach również podjętych niemal jednogłośnie, bez głosów sprzeciwiających się, wyrazili sprzeciw co do procedury opiniowania przez organ określany jako Krajowa Rada Sądownictwa kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych, a także sędziów Sądu Najwyższego i zaapelowali do Ministra Sprawiedliwości, organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezydenta RP o wstrzymanie procedur konkursowych i nominacyjnych dotyczących wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, a ostatnio także przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21.11.2018 r. (II GOK 2/18).

W uchwale nr 2 sędziowie katowiccy poparli stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego wyrażone w zarządzeniu z 5.11.2018 r. o zdjęciu z wokandy spraw wyznaczonych do rozpoznania przez Wojciecha Sycha i zaniechaniu wyznaczania Wojciecha Sycha do składów orzekających, zaś w uchwale nr 3 wyrazili stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika i Michała Lasoty, polegających na instrumentalnym wykorzystywaniu procedury postępowania dyscyplinarnego do wszczynania postępowań wobec sędziów, którzy, w naszym imieniu, zabierają głos w debacie publicznej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, którzy w ramach dozwolonych procedur prawnych kierują pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wobec sędziów biorących udział w działaniach z zakresu edukacji prawnej.

Sędziowie Krośnieńscy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec dotychczasowego trybu opiniowania kandydatów na sędziów apelacji rzeszowskiej, przez organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa. Nie pozwala on na rzetelną weryfikację tak merytorycznych kwalifikacji kandydatów, jak i ich osobowościowych predyspozycji niezbędnych do zajmowania takich stanowisk. W uchwale szczegółowo opisano przykład sędziego członka KRS, Grzegorza Furmankiewicza.

Wszystkie uchwały i wszystkie poruszone w nich problemy z perspektywy okręgu łódzkiego są w pełni znajome, podzielane i popierane. Nie dziwi zatem postulat koordynacji działań wszystkich samorządów, wzajemnego wsparcia, jedności i solidarności.

SSO Ewa Maciejewska

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x