Sędziowie gorzowscy solidarni ze St. Zabłockim potępiają działania KRS i wstrzymują się od opiniowania kandydatów

0
(0)

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego w całej rozciągłości popiera uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, podjęte w dniu 19 listopada 2018r., uchwałę nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2018r. uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2018r. a nadto:

  1. Wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań organu funkcjonującego obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa, który działa w składzie ukształtowanym niezgodnie z Konstytucją RP i niemającym poparcia środowiska sędziowskiego, a swoim postępowaniem daje wyraz zaangażowaniu politycznemu,   sprzeniewierzając się   wartościom, na straży których KRS winna stać, to jest gwarantowaniu niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
  2. Oświadcza, że  wybrany w niejasnych okolicznościach do tzw. Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko prezesa  Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. – Jarosław Dudzicz nie  reprezentuje środowiska sędziowskiego. Działania podejmowane przez sędziego Jarosława Dudzicza w tzw. KRS, w tym udział w opiniowaniu kandydatów na stanowiska sędziów  Sądu Najwyższego,  rozważanie możliwości pociągnięcia sędziego Stanisława Zabłockiego do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz występowania z  wnioskiem do  Trybunału Konstytucyjnego o ocenę legalności działania tej tzw. Krajowej Rady Sądownictwa,   nie są godne urzędu sędziego i nie dają się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
  3. Za zasługujące na najwyższe potępienie uznaje insynuowanie przez tzw. KRS, że  sędzia  Stanisław Zabłocki jest  „niegodny urzędu sędziego”. Sędzia Zabłocki całym swoim życiem zawodowym świecił przykładem wierności Polsce i najwyższemu jej prawu – Konstytucji RP,  i dzięki swej mądrości, uczciwości, zaangażowaniu oraz etycznemu postępowaniu jest, i pozostanie  niedoścignionym wzorcem dla tych  sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z Jej podstawowymi zasadami ustrojowymi zapisanymi w Konstytucji stanowi najwyższą wartość w służbie sędziowskiej.
  4. Wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika i Michała Lasoty, polegających na instrumentalnym wykorzystywaniu procedury postępowania dyscyplinarnego  wobec sędziów, którzy  w obronie  godności oraz poczucia sprawiedliwości,  zabierają głos w debacie publicznej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, a nadto w ramach  procedur prawnych kierują pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wobec sędziów biorących udział w działaniach z zakresu edukacji prawnej. Solidaryzujemy się z postawą  szykanowanych sędziów: Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Moniki Frąckowiak, Krystiana Markiewicza, Ewy Maciejewskiej, Waldemara Żurka, Olimpii Barańskiej-Małuszek, Dominika Czeszkiewicza, Arkadiusza Krupy i Sławomira Jęksy. Naszym zdaniem,  celem takich postępowań, nie jest  ściganie rzeczywistych przewinień sędziowskich, ale wywołanie tzw. efektu mrożącego i tłumienie uzasadnionej krytyki w odniesieniu do działań tzw. Krajowej Rady Sądownictwa, czy w zakresie zmian przeprowadzanych w Sądzie Najwyższym,  godzących w konstytucyjną niezależność wymiaru sprawiedliwości.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. do zamieszczenia treści niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz do przesłania jej  odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości (Prokuratorowi Generalnemu), Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych, okręgowych i sądów rejonowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze i Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wstrzymania się od opiniowania kandydatów na sędziów

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego wstrzymuje się od opiniowania kandydatów do objęcia stanowiska sędziego sądów rejonowych do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz NSA.

Jakikolwiek udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziego, byłoby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments