Upolityczniona KRS realizuje cele sprzeczne z Konstytucją – uchwała sędziów SA w Rzeszowie

0
(0)

 

UCHWAŁA Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2018 r.

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec przebiegu procedury opiniowania przez KRS kandydatów na sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i sędziów sądów okręgowych apelacji rzeszowskiej.

Jest ona wyrazem upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa i realizacji przez nią celów sprzecznych z konstytucyjną rolą tego organu, wyrażoną w art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w części także przejawem dbania o partykularne interesy poszczególnych członków KRS.

W czasie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 6 listopada 2018 r. członkowie Rady — wielokrotnie – przedstawiając dane dotyczące kandydatów wypowiadali się lekceważąco, a nawet obraźliwie o bogatym dorobku orzeczniczym i doświadczeniu zawodowym niektórych kandydatów, uzyskaniu przez nich wysokich ocen kwalifikacji oraz jakości ocen, opracowanych przez wizytatorów lub wyznaczonych sędziów oraz opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów apelacji rzeszowskiej i Kolegium Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Jednocześnie w odniesieniu do części rekomendowanych przez zespół kandydatów, członkowie KRS wypowiadali treści nie znajdujące potwierdzenia w opracowanych ocenach kwalifikacji pracy lub pomijali krytyczne uwagi zawarte w tych ocenach. W odniesieniu zaś do kandydującego członka KRS, przytaczając opinie uzyskane przez kandydata od podległych mu służbowo prezesów sądów rejonowych.

Niezależnie od tego członkowie KRS ostentacyjnie pomijali negatywne wyniki głosowania Kolegium Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów apelacji rzeszowskiej, wskazujące na uzyskanie przez rekomendowanych kandydatów niewielkiej liczby głosów pozytywnie oceniających ich pracę i predyspozycje do wykonywania zawodu sędziego w sądzie wyższej instancji.

W konsekwencji dokonane przez Krajową Radę Sądownictwa oceny kandydatów oraz przedstawione wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i sędziów sądów okręgowych apelacji rzeszowskiej, w przeważającej części, opierają się na rekomendowaniu osób nie dających gwarancji odpowiednio wysokiego poziomu orzecznictwa w sądzie odwoławczym, jakim jest sąd apelacyjny oraz w sądach okręgowych, które także tę funkcję wypełniają.

Takie postępowanie krzywdzi uczciwych, ciężko pracujących sędziów jak też stanowi zagrożenie praw obywateli do sprawiedliwego i rzetelnego procesu oraz funkcjonowania sądownictwa wolnego od wpływów politycznych. Solidaryzujemy się z sędziami, którzy ufając w uczciwe kryteria ich oceny, wzięli udział w ogłoszonych konkursach i ze względów pozamerytorycznych wnioski o ich powołanie nie zostały przez Krajową Radę Sądownictwa przedstawione Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebranie zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie do przesłania uchwały: Prezydentowi RP, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu, Stowarzyszeniom Sędziów „Iustitia” i „Themis”, Stowarzyszeniom Sędziów Rodzinnych, Ministrowi Sprawiedliwości i KRS.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments