Sędziowie poznańscy przeciw szykanowaniu SSO Sławomira Jęksy

0
(0)

Uchwała nr 2 zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 października 2018 r.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w stosunku do Sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Sławomira Jęksy w związku z treścią podanych przez niego na rozprawie ustnych motywów orzeczenia wydanego w sprawie o sygn. akt IV Ka 818/18.

Pośpieszne inicjowanie działań dyscyplinarnych na podstawie niesprecyzowanego „przekazu medialnego”, a więc bez znajomości całości ustnych motywów wygłoszonych przez sędziego po ogłoszeniu wyroku i bez zapoznania się z pisemnym uzasadnieniem wyroku (sporządzanym w tej sprawie z urzędu), nie ma nic wspólnego z realizacją ustawowego wymogu „wstępnego ustalenia okoliczności koniecznych dla stwierdzenia znamion przewinienia dyscyplinarnego” (art. 114§1 u.s.p.) i wskazywać może, iż jego faktycznym celem jest wyłącznie szykanowanie i zastraszenie sędziego, który w ramach swoich obowiązków orzeczniczych związanych z potrzebą oceny zamiaru obwinionej i szkodliwości społecznej jej czynu zaprezentował inną ocenę konstytucyjności działań władzy wykonawczej i ustawodawczej, nit wyrażana przez jej przedstawicieli.

Podjęcie tego rodzaju działań budzi obawę, że rzeczywistą intencją osób je inicjujących jest pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za treść wydawanych wyroków i niedopuszczalne ograniczanie swobody ocen wyrażanych przez sądy przy wykonywaniu powierzonej im władzy. Wykładnia zasad etyki zawodowej sędziów zawartych w załączniku do uchwały nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z 13 stycznia 2017 r. — Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych nie powinna w jakikolwiek sposób ograniczać sędziów w niezawisłym sprawowaniu urzędu, stanowiącym realizację konstytucyjnych praw dla ogółu społeczeństwa.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu stanowczo sprzeciwiają się podejmowaniu przez Zastępców Rzeczników Dyscyplinarnych podobnych działań godzących w niezależność sądów i niezawisłość sędziów w stosunku do innych sędziów sądów powszechnych: Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Moniki Frąckowiak, Krystiana Markiewicza, Ewy Maciejewskiej, Waldemara Żurka, Olimpii Barańskiej-Małuszek, Dominika Czeszkiewicza i Arkadiusza Krupy w związku z ich udziałem w debacie publicznej czy działalnością orzeczniczą.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu zauważają przy tym i krytycznie oceniają zupełną bierność Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w odniesieniu do przypadków jednoznacznie politycznie zaangażowanych wypowiedzi sędziów pełniących funkcje w obecnie działającej Krajowej Radzie Sądownictwa albo w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak zapowiedź Przewodniczącego tej Rady z października 2018 r. konsultowania jej stanowiska z władzą wykonawczą (z rządem RP) albo wypowiedź Wiceministra Sprawiedliwości sędziego Łukasza Piebiaka z lipca 2018 r. dla telewizji wPolsce.pl wyrażająca identyfikację z określoną formacją polityczną.

Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu powierza Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu opublikowanie tej uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz przesłanie jej odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments