Sędziowie z Radomia uchwalili

0
(0)

UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”

ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 20 października 2018 roku

Jako członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w  Radomiu wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów biorących aktywny udział w debacie publicznej. Zauważamy, że zgodnie z intencjami ustawodawcy celem takich postępowań powinno być ściganie rzeczywistych przewinień sędziowskich, a nie wywołanie tzw. efektu mrożącego i tłumienie uzasadnionej krytyki w odniesieniu do działań organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, czy w zakresie  zmian przeprowadzanych w Sądzie Najwyższym.

Dziękujemy koleżankom i kolegom, którzy biorą aktywny udział w obronie podstawowych wartości konstytucyjnych, m.in. zasad demokratycznego państwa prawnego, niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz podziału i równoważenia się władz. Jednocześnie deklarujemy wsparcie dla sędziów przesłuchiwanych przez rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej sądów powszechnych w związku z ich działalnością publiczną.

Kategorycznie protestujemy przeciwko formułowaniu w stosunku do środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władz ustawodawczej i wykonawczej bezpodstawnych zarzutów niechęci, czy wręcz nienawiści do naszej wspólnej Ojczyzny. Takie działania polityków uważamy za obliczone na uzyskanie doraźnych celów politycznych i godzące w podstawy funkcjonowania Państwa.

Wzywamy organ wykonujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa do należytego wykonywania zadań wyrażonych w art. 186 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Apelujemy także do wszystkich organów państwowych o respektowanie orzeczeń sądowych odnoszących się do zmian w Sądzie Najwyższym, w tym do procedury powoływania jego sędziów. Dotyczy to w szczególności postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego oraz postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18 R (Komisja przeciwko Polsce).

Z uwagi na członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, polski wymiar sprawiedliwości jest częścią europejskiego porządku prawnego. W związku z tym nasze obawy budzi decyzja Ministra Sprawiedliwości o skierowaniu do kontroli Trybunału Konstytucyjnego części przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Działanie takie może prowadzić do nieuznawania orzeczeń polskich sądów w Europie, a w konsekwencji rozpoczęcia ścieżki tzw. Polexitu. Jako polscy sędziowie oświadczamy, że mimo działań polityków nadal będziemy orzekać zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, włączając w to bezpośrednie stosowanie Konstytucji i wiążących Polskę umów międzynarodowych.

SSP „Iustitia”

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments