Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie

0
(0)

Uchwała nr  1

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów  Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie stanowczo sprzeciwia się sugestiom polityków, aby sędziowie przy wydawaniu wyroków nie kierowali się Konstytucją i obowiązującym prawem, lecz „interesem narodowym (państwowym)”. Przyjęcie powyższej zasady stanowi poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności człowieka, takich jak wolność słowa, wolność osobista, prawo do zgromadzeń oraz prawo własności. Jej zastosowanie prowadzić będzie do podporządkowania praw jednostki interesowi każdej partii będącej u władzy, która arbitralnie wskaże, kogo zaliczyć w poczet „narodu” i co rozumieć w danej sytuacji przez „dobro państwa”.

Zgodnie z Konstytucją sądy działają na podstawie prawa i w jego granicach. Sądy i orzekający w nich sędziowie maja obowiązek stać na straży przestrzegania prawa.

 

Uchwała nr 2

Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Sędziów  Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie stanowczo sprzeciwia się instrumentalnemu wykorzystywaniu procedury postępowania dyscyplinarnego do wszczynania postępowań wobec sędziów, którzy zabierają głos w naszym imieniu w debacie publicznej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości oraz wobec tych, którzy w ramach dozwolonych procedur prawnych kierują pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrażamy przekonanie, że sędzia ma obowiązek informować społeczeństwo o dostrzeganym zagrożeniu dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a tym samym możliwym braku gwarancji przestrzegania praw człowieka. Jednocześnie deklarujemy solidarność z sędziami, którzy są poddawani tego rodzaju szykanom.

 

Uchwała nr 3

Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Sędziów  Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie  wskazuje, iż sędziowie, którzy zasiadają w organie nazwanym Krajowa Rada Sądownictwa nie zostali wybrani przez środowisko sędziowskie, a tym samym,  zarówno wyrażane przez nich publicznie poglądy, jak  i podejmowane przez nich  działania nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem środowiska sędziowskiego.

 

Uchwała nr 4

Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Sędziów  Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie wyraża stanowczą dezaprobatę wobec aktualnie obowiązującej procedury wyboru nowych Sędziów Sądu Najwyższego, która sprowadza się do wypełnienia kwestionariusza i kilkunastominutowej rozmowy. Nie pozwala ona na rzetelną weryfikację merytorycznych kwalifikacji kandydatów oraz ich predyspozycji osobowościowych do zajmowania stanowiska. Rodzi to poważne obawy, że w istocie wybór tych osób następuje na podstawie niejasnych kryteriów, poza oficjalną procedurą. Obsadzanie stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym osobami nieposiadającymi odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i autorytetu, będzie skutkować chaosem prawnym.

 

Uchwała nr 5

Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Sędziów  Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie wyraża przekonanie, że określona w art. 183 ust. 3 Konstytucji kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie może zostać skrócona zwykłą ustawą. Uważamy, że Pani Profesor Małgorzata Gersdorf nadal sprawuje tę funkcję i pozostaje sędzią w stanie czynnym do końca konstytucyjnej kadencji.

Uchwała nr 6

Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Sędziów  Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie upoważnia Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, a także członków Zgromadzenia do rozpowszechniania treści uchwał numer 1-5 podjętych w dniu 11 października 2018 roku oraz podania ich treści do publicznej wiadomości.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments