70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ – konferencja PAU w Krakowie

0
(0)

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności ma zaszczyt zaprosić entuzjastów praw człowieka tak pośród ludzi nauki, podmiotów aktywnie partycypujących w procesach stanowienia i stosowania prawa, jak również doktoratów i studentów na Konferencję Naukową „70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ” organizowaną wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została objęta honorowym patronem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja odbędzie się 12 października 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie (Aula Duża). Organizatorzy nie przewidują konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej. Chęć uczestnictwa w Wydarzeniu należy zakomunikować za pośrednictwem platformy kontaktowej.

Organizowane Wydarzenie poświęcone zostało problematyce miejsca i roli Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ w kontekście ewolucji praw człowieka. Obrady będą skoncentrowane wokół szeregu obszarów badawczych obejmujących inter alia:

  • próbę ustalenia, czy Deklaracja stanowi sui generis źródło prawa
  • zidentyfikowanie roli Deklaracji w mechanizmie ochrony partykularnych praw jednostek na drodze sądowej i administracyjnej
  • ocenę wpływu Deklaracji na wykładnię i ideologię stosowania prawa zarówno krajowego jak i ponadnarodowego

Założeniem organizatorów jest stworzenie platformy wymiany poglądów przedstawicieli nauki, jak również praktyków, z uwagi na relewantność Deklaracji w świetle progresywnie rozwijających się lokalnych i regionalnych systemów praw człowieka.

Żywimy nadzieję, że wskazane przez Prelegentów przykłady spraw, w których Deklaracja służy za – choćby subsydiarną – dyrektywę wykładni prawa stanowić będą impuls dla większej dbałości o przeszło półwieczną spuściznę fundamentalnego w dziedzinie praw człowieka dokumentu istotnego nie tylko ze względów politycznych i aksjologicznych, lecz będącego w pełni użytecznym, także w XXI wieku, instrumentem współkształtującym praktykę stosowania prawa.

PROGRAM KONFERENCJI

09:45 – 10:30
Rejestracja uczestników

10:30 – 10:45
Otwarcie konferencji

10:45 – 11:55
Panel I. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jako źródło prawa
Moderator: dr hab. Michał Kowalski
1. Dr hab. Brygida Kuźniak, UJ – Deklaracja jako akt prawny w obszarze prawa międzynarodowego
2. Prof. dr hab. Ireneusz Kamiński, UJ, PAN – Deklaracja jako akt prawny w obszarze prawa krajowego
3. Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG – Problem uniwersalizmu Deklaracji

11:55 – 12:15
Przerwa kawowa

12:15 – 13:45
Panel II. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w systemie ochrony praw człowieka
Moderator: dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
1. Prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka – Znaczenie Deklaracji w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka
2. Dr Adam Bodnar, RPO – Znaczenie Deklaracji w krajowym systemie ochrony praw człowieka
3. Dr Dorota Pudzianowska, UW, HFPC – Prawo do obywatelstwa w perspektywie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 70 lat później
4. Dr Katarzyna Przybysławska, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć – Prawo do poszukiwania azylu z art. 15 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dobie kryzysu uchodźczego

13:45 – 14:45
Przerwa obiadowa

14:45 – 15:55
Panel III. Znaczenie Deklaracji dla wykładni i stosowania prawa
Moderator: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
1. Dr Hanna Machińska, Biuro RPO – Wpływ Deklaracji na Europejską Konwencję Praw Człowieka, jej wykładnię i stosowanie
2. Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, UJ – Wpływ Deklaracji na wykładnię i stosowanie prawa przez sądy administracyjne
3. Prof. dr hab. Piotr Kardas, UJ, NRA – Wpływ Deklaracji na wykładnię i stosowanie prawa przez sądy karne

15:55 – 16:15
Zakończenie

LOKALIZACJA

Polska Akademia Umiejętności

Kraków, ul. Sławkowska 17
Więcej informacji i kontakt na stronie http://deklaracjaonz.pau.krakow.pl/
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments