Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach krytyczni wobec funkcjonowania KRS

0
(0)

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Apelacyjnego w Katowicach:

Informuję, że w dniu 5 października 2018 r. odbyło się zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Do udziału w tym zebraniu uprawnieni byli wszyscy sędziowie tego Sądu i uczestniczyło w nim 37 spośród 52 sędziów S.A. Pod nieobecność Prezesa Sądu Apelacyjnego przewodniczyła zebraniu najstarsza stażem wśród Przewodniczących Wydziałów SSA Ewa Tkocz. Zebranie dokonało wyboru sędziów Sądu Apelacyjnego do Kolegium tegoż Sądu, a także podjęło uchwały, których treść przedstawiam w załączeniu – zgodnie ze zobowiązaniem Przewodniczącej Zebrania do upublicznienia treści uchwał nr II, IV i V.

Ponadto na wniosek przedstawicieli sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach wybranych do Forum Współpracy Sędziów przeprowadzono referendum polegające na udzieleniu przez sędziów w anonimowych ankietach odpowiedzi na dwa pytania:

1. Czy uważa Pani/Pan, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?

2. Czy uważa Pani/Pan, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?

Na pierwsze pytanie udzielono 37 odpowiedzi negatywnych, natomiast na drugie z pytań odpowiedzi twierdzących było 34, przy 1 odpowiedzi negatywnej oraz 2 odpowiedziach „nie mam zdania”.

Z poważaniem

SSA Robert Kirejew, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Katowicach

 

UCHWAŁA NUMER II
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie warunków funkcjonowania Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z niepokojem konstatuje, że – mimo wytężonej pracy sędziów i urzędników sądowych – w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku sukcesywnie pogarszały się mierzone wskaźnikami statystycznymi jej wyniki i że średni czas rozpoznawania apelacji (liczony od wpływu sprawy do jej załatwienia) wydłużył się dwukrotnie, a w ekstremalnych przypadkach nawet się potroił. Przyczyny tego Zebranie upatruje nie tylko w czynnikach obiektywnych, takich jak wzrost wpływu spraw i coraz większy stopień ich komplikacji faktycznych i prawnych, ale i – nade wszystko – w działaniach i zaniechaniach władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwala akceptowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy, które wręcz pogarszają warunki pracy sądów i sędziów i – pod pretekstem tak zwanej reformy – zmierzają do podporządkowania władzom politycznym niezależnej od nich władzy sądowniczej. Z kolei Minister Sprawiedliwości nie zadbał o należyte dokadrowanie Sądu Apelacyjnego, nie podejmując przez blisko trzy lata nawet jawiących się jako oczywiste działań zmierzających do obsadzenia wakujących stanowisk, a jedyną jego aktywnością było odwołanie dobrze wypełniającego swe obowiązki prezesa i zastąpienie go swoim nominatem.
Wbrew wszechobecnej propagandzie losowanie składów orzekających, prowadzone według nieczytelnych zasad i – jak informują media – w przypadku wybranych sędziów iluzoryczne, nie tylko nie czyni przydziału poszczególnym sędziom spraw do rozpoznania sprawiedliwszym, ale i nie uwzględnia w ogóle specyfiki pracy w wydziałach odwoławczych i pracę tę wręcz utrudnia.
Zebranie tą drogą zwraca się do obywateli, potencjalnych stron w postępowaniach przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, by zrozumieli, w jakich warunkach Sąd ten musi pracować i kto za nieuniknione utrudnienia ponosi odpowiedzialność.
Zebranie wyraża przekonanie, że opisane w uchwale problemy dotyczą także innych sądów w Polsce, nie czuje się jednak upoważnione do wypowiadania się w ich imieniu.

UCHWAŁA NUMER IV
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie zaskarżenia przez Komisję Europejską ustawy o Sądzie Najwyższym
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z zadowoleniem przyjęło do wiadomości, że Komisja Europejska zdecydowała się zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchwaloną przez obecny parlament ustawę z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z dnia 2 stycznia 2018 roku, pozycja 5, z późniejszymi zmianami). Na niezgodność tej ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze standardami europejskimi i Zebranie, i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zwracały już uwagę w swych wcześniejszych uchwałach, czyniły to też inne samorządy sędziowskie, skupiające sędziów stowarzyszenia oraz wszystkie liczące się autorytety prawnicze. Zebranie wyraża jednocześnie ubolewanie, że na analogiczny krok Komisja nie zdecydowała się w przypadku innych stanowiących zagrożenie dla praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej ustaw: o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa.

UCHWAŁA NUMER V
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie działań obywateli na rzecz niezależności sądów

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach dziękuje tym wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przez ostatnie lata aktywnie wspierali sędziów w ich działaniach zmierzających do zachowania niezależności władzy sądowniczej od mających charakter polityczny dwóch pozostałych konstytucyjnych władz: ustawodawczej i wykonawczej.
Jednocześnie Zebranie zwraca się do wszystkich sędziów, by w swojej codziennej służbie dawali świadectwo temu, że na tę aktywną obywatelską obronę zasługiwali i zasługują.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments