Czy KRS przeczyta (i przemyśli) trzy uchwały sędziów Apelacji Gdańskiej?

0
(0)

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 27 września 2018 roku

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 27 września 2018 roku

My, sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej apelujemy, aby każdy proces opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziego przez organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa był w pełni jawny i transparentny, a przebieg obrad Rady transmitowany na bieżąco w całości.

Sędziowie w przestrzeni publicznej są osobami publicznymi, co oznacza, że ich dane osobowe i dane związane ze sprawowaniem urzędu są jawne, podobnie jak z woli ustawodawcy również ich majątek. Brak jest tego rodzaju okoliczności w ocenie przydatności kandydata do objęcia stanowiska sędziego, które podlegałyby utajnieniu przed opinią publiczną.

Transparentność i jawność wyboru sędziów jest kluczowym elementem konstytucyjnych i konwencyjnych gwarancji prawa obywatela do sądu niezawisłego, niezależnego, utworzonego na mocy i zgodnie z ustawą. Dane sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa do tej pory pozostają tajne, a więc opinia publiczna nie ma możliwości weryfikacji, czy ewentualny fakt udzielenia takiego poparcia ma wpływ na proces powoływania i awansowania sędziów, tak istotny z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego i równego dostępu do służby publicznej.

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 27 września 2018 roku

My, sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej stanowczo protestujemy i nie zgadzamy się na wypowiedzi polityków, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej szkalujące sędziów, podważające zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zarzucające sędziom nienawiść do własnego państwa.

Protestując i nie zgadzając się z wypowiedzią jednego z przedstawicieli władzy ustawodawczej, apelujemy i żądamy od organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa natychmiastowego zajęcia, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, jednoznacznego stanowiska potępiającego wypowiedź zarzucającą sędziom Rzeczypospolitej Polskiej nienawiść do własnego państwa, narodu, tradycji czy kultury, jako naruszającej godność wszystkich sędziów, zasadę demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władz, stanowiącej element zorganizowanej kampanii podważającej zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i deprecjonującej znaczenie trzeciej władzy. Domagamy się od organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, na dowód wypełniania konstytucyjnej powinności stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wypełnienia w ten sposób ciążących na niej konstytucyjnych obowiązków.

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 27 września 2018 roku

My, sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej stanowczo sprzeciwiamy się decyzjom personalnym prezesów sądów, w wyniku których sędziowie z długoletnim stażem orzeczniczym mają być przenoszeni do innego pionu orzeczniczego bez transparentnych i obiektywnych kryteriów, często wbrew opiniom kolegiów sądów. Praktyka taka nosi cechy szykany.

Apelujemy do prezesów sądów, by w trosce o dobro wymiaru sprawiedliwości, podejmowali tego rodzaju decyzje w oparciu o obiektywne kryteria, zgodne z zasadami wynikającymi z art. 22 a i dalszych przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.: Dz.U. z 2018, poz. 23 ze zm.), mając na względzie specjalizację sędziów w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw oraz ich staż orzeczniczy w danym pionie.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments