Uchwała toruńsko-włocławskiego Oddziału SSP „Iustitia” w sprawie roszad kadrowych w toruńskich sądach

0
(0)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział toruńsko-włocławski wyraża dezaprobatę dla działań kadrowych Prezesów Sądu Rejonowego w Toruniu, które sprowadzają się przede wszystkim do przesunięć sędziów orzekających przez 20 lat w sprawach karnych do orzekania w sprawach gospodarczych. Ma to nastąpić bez merytorycznych podstaw i bez uwzględnienia kryteriów, o których mowa w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Tego typu zabiegi marnotrawią wiedzę i doświadczenie zawodowe sędziów, a co za tym idzie godzą w dobro Wymiaru Sprawiedliwości. Z pewnością sędziowie nie mający żadnej praktyki w specyficznej materii prawa gospodarczego nie zapewnią sprawnego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami. Wyłączenie ich z kolei z orzekania w sprawach, w których nabierali przez całą karierę zawodową doświadczenia, odbędzie się ze szkodą nie tylko dla samych sędziów, lecz również dla słusznych interesów obywateli.

Apelujemy do Prezesów Sądu Rejonowego w Toruniu o ponowne rozważenie planowanych kroków kadrowych. Solidaryzujemy się jednocześnie z negatywną oceną zamiarów Panów Prezesów wyrażoną zarówno przez Vice Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu odpowiadającego za tzw. pion karny, jak i z negatywną opinią w tym zakresie wyrażoną przez Kolegium Sądu Okręgowego w Toruniu pod przewodnictwem Prezesa tegoż Sądu. Ciało to składa się z 10 sędziów reprezentujących 7 różnych sądów okręgu toruńskiego i wydaje się nam oczywiste, że taka opinia powinna zostać uwzględniona.

​Wyrażamy rozgoryczenie, że państwo Polskie rękami prezesów Sądu Rejonowego w Toruniu w taki sposób „dziękuje” sędziom za kilkadziesiąt lat nienagannej pracy w służbie obywatelom.

​Podobnie oceniamy zmiany kadrowe proponowane przez Prezesów Sądu Rejonowego w Toruniu w zakresie wewnętrznych roszad kadrowych w wydziałach karnych tego sądu. Oba Wydziały Karne funkcjonujące od lat w prawie niezmienionych składach osobowych osiągały i osiągają bardzo dobre wyniki pracy. Niezrozumiałe są zatem daleko idące zmiany personalne proponowane przez Prezesów tego sądu. Sprowadzają się one do odwołania z funkcji zarówno Przewodniczącego VIII Wydziału Karnego i Jego zastępcy, jak i przesunięć sędziów pomiędzy wydziałami. Na czele VIII Wydziału ma stanąć Vice Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu, a Jego zastępcą ma zostać sędzia przesunięty z wydziału rozpoznającego sprawy z zakresu wykonywania orzeczeń karnych.

​Tym samym apelujemy do Panów prezesów aby w trosce o dobro Wymiaru sprawiedliwości także w tym zakresie wycofali się ze swych zamierzeń i uwzględnili wspomniane negatywne opinie Kolegium Sądu Okręgowego w Toruniu i Vice Prezesa tegoż Sądu.
​Statutowymi celami działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” są m.in. urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego, umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, troska o ich autorytet, reprezentowanie zawodowych interesów środowiska sędziowskiego oraz kształtowanie opinii publicznej. Realizując je pragniemy odwołać się do roty ślubowania sędziowskiego, w której zobowiązaliśmy się nie tylko służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej i stać na straży prawa ale także swoje obowiązki wypełniać sumiennie i w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Obowiązuje ona wszystkich sędziów, w tym prezesów sądów.

Ponawiając więc nasz apel prosimy o umożliwienie sędziom wypełnianie ich obowiązków sumiennie, zgodnie z nabytą wiedzą i doświadczeniem. Tylko w ten sposób będą mogli odpowiednio służyć polskiemu Wymiarowi Sprawiedliwości i obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments