Prokuratorzy mówią: NIE! Uchwała Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

0
(0)

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie oceny funkcjonowania prokuratury pod rządami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze

 Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” krytycznie ocenia zarówno przebieg procesu legislacyjnego, jak i uregulowania dotyczące prokuratury, które weszły w życie z dniem 4 marca 2016 roku oraz zmiany, których dokonano na podstawie tych przepisów, a także skutki tych zmian.

Prokuratura stała się narzędziem politycznym w rękach Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, mającym realizować w znacznej mierze interesy partii rządzącej oraz jego osobiste cele, poprzez  instrumentalne wpływanie na bieg postępowań, efektem czego jest:

  • nadmierne eksponowanie postępowań dotyczących oponentów politycznych oraz działań obywatelskich krytycznych wobec władzy, przy jednoczesnym zaniechaniu ścigania, dopuszczających się naruszeń prawa, osób pełniących funkcje w strukturach rządowych oraz w spółkach Skarbu Państwa;
  • brak zdecydowanej, jednolitej reakcji na przejawy dyskryminacji, ksenofobii i towarzyszących im przejawów nienawiści;
  • angażowanie się w sprawy, którymi Prokurator Generalny, jako strona postępowania, jest lub może być osobiście zainteresowany;
  • propagandowe wykorzystywanie prokuratury do budowy własnej pozycji politycznej.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec włączenia prokuratury do sprzecznych z ustawą zasadniczą działań, zmierzających do podważenia zasady trójpodziału władzy, co znalazło wyraz w:

  • inicjowaniu lub akceptowaniu przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego projektów ustaw sprzecznych z  Konstytucją;
  • ignorowaniu na przestrzeni 2016 roku ustawowego obowiązku zapewnienia udziału prokuratora w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym;
  • skierowaniu wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją, dokonanego przed 6 laty wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego i składaniu wniosków o ich wyłączenie ze składów orzekających w kolejnych sprawach;
  • odmowie ścigania zaniechania publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego;
  • prowadzeniu śledztw wobec Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i sędziów sądów powszechnych w związku z wypełnieniem ich ustawowych zadań.

Uważamy, że utworzenie Wydziału Spraw Wewnętrznych stanowi część projektu politycznego, który zmierza do podporządkowania sędziów i prokuratorów władzy wykonawczej.

Sprzeciwiamy się ciągle powielanej w mediach i w wypowiedziach przedstawicieli Ministerstwa  Sprawiedliwości, werbalnej agresji i pogardliwym sformułowaniom wobec środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” z dezaprobatą odnosi się do wystąpień kierownictwa prokuratury, deprecjonujących jej funkcjonowanie jako całości w latach 2008-2015 oraz rzekomo marginalnego traktowania kwestii ścigania przestępczości gospodarczej i finansowo – skarbowej. Dostrzegamy fasadowość zmian, które przedstawiane są w aurze propagandy sukcesu. Z niepokojem obserwujemy obniżenie prestiżu zawodu prokuratora sprowadzonego do roli upolitycznionego śledczego oraz spadek poziomu zaufania  do  prokuratury.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” krytycznie ocenia politykę kadrową, mającą na celu wymuszenie posłuszeństwa prokuratorów, zapoczątkowaną niespotykaną w żadnym demokratycznym państwie prawa degradacją prokuratorów a kontynuowaną poprzez delegacyjny system zarządzania kadrami, zarówno do jednostek wyższego szczebla, jak i bez uzasadnienia do jednostek niższego szczebla oraz niczym nieskrępowane możliwości odwoływania prokuratorów ze stanowisk funkcyjnych i powoływania na nie nowych niedoświadczonych, lecz posłusznych osób.

Sprzeciwiamy się  powołaniom na stanowiska prokuratorskie i awansom służbowym, dokonywanym wbrew merytorycznym kryteriom.

Domagamy się transparentności w zakresie konsekwencji finansowych przeprowadzonych zmian kadrowych i organizacyjnych.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” wyraża zaniepokojenie  z powodu ograniczenia kompetencji i pozbawienia reprezentatywności organów samorządu prokuratorskiego. Kolegia prokuratur regionalnych zdominowane są przez prokuratorów funkcyjnych. Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, której skład wyznaczył Prokurator Generalny, wykazała, że jest organem niezdolnym do realizacji przypisanego jej ustawowo zadania jakim jest stanie na straży  niezależności prokuratorów.

Apelujemy do prokuratorów – w interesie obywateli – o dochowanie roty ślubowania, wierną służbę Rzeczypospolitej Polskiej i o aktywną, solidarną reakcję na próby łamania niezależności, która stanowi fundament godnego i uczciwego wykonywania zawodowych powinności.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments