Deklaracja Stowarzyszenia Sędziów Bułgarskich dotycząca zawieszenia polskiej KRS w ENCJ

0
(0)

Stowarzyszenie Sędziów BułgarskichDescription: bulgarian-judges-union

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów

Do:

Zgromadzenie Plenarne Najwyższej Rady Sądownictwa

DEKLARACJA

Stowarzyszenia Sędziów Bułgarskich dotycząca decyzji przyjętej przez zgromadzenie ogólne Najwyższej Rady Sądownictwa (SJC) dotyczącej wstrzymania się od głosowania nad przedstawioną przez zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) propozycją zawieszenia członkostwa polskiej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS)  w tej organizacji.

Szanowni Członkowie Rady,

W związku z Waszą decyzją o powstrzymaniu się od głosowania nad przedstawioną przez zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) propozycją zawieszenia członkostwa polskiej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), przyjętą na plenarnym posiedzeniu Najwyższej Rady Sądownictwa (SJC) w dniu 13 września 2018, wyrażamy nasze zaniepokojenie ewidentną niechęcią SJC do otwartego zadeklarowania swojego stanowiska w sprawie jawnego pogwałcenia podstawowych zasad i wartości, takich jak niezależność sądownictwa, nieusuwalność sędziów i praworządność w Polsce.

Jest to kolejne powstrzymanie się od głosu (czyli odmowa wyrażenia poglądów) SJC oraz jej wcześniejszych członków, podobnie jak miało to miejsce przy głosowaniu o zawieszeniu członkostwa w ENCJ w stosunku do Najwyższej Rady Sądownictwa Turcji.

Zgodnie z art. 16(1) Ustawy o Sądownictwie Bułgarskim, obowiązkiem SJC jest zapewnienie oraz obrona niezależności sądów w Bułgarii. SJC reprezentuje sądownictwo tak w Bułgarii i poza jej granicami jako członek Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Jednym z celów ENCJ jest zapewnienie i wzmacniane niezależnego i odpowiedzialnego sądownictwa w  Europie. Tworzenie wspólnego obszaru sprawiedliwości, łącznie z niezależnym sądownictwem jest deklarowanym celem Unii Europejskiej, do której należą zarówno Polska jak i Bułgaria.

Odmowa wyrażenia stanowiska SJC co do ciągłego podkopywania niezależności sądów i zasady praworządności w Polsce jest  bardzo niepokojąca. Jeśli w momencie przedstawiania Waszych kandydatur w wyborach do Najwyższej Rady Sądownictwa Bułgarii, szczerze deklarowaliście Wasze intencje w zakresie obrony niezależności sędziowskiej, to Wasza obojętność na rezultaty tak zwanej „reformy” polskiego wymiaru sprawiedliwości – a w szczególności przedwczesne zakończenie kadencji członków poprzedniej KRS oraz pełna kontrola tego ciała i całego sądownictwa, która znalazła się teraz w rękach rządu i parlamentu, jest niewytłumaczalna.

Dzieje się tak, ponieważ członkowie KRS nie są już bezpośrednio wybierani przez sędziów, ale przez polski parlament; ponieważ kadencja Prezesa polskiego Sądu Najwyższego została przedwcześnie skrócona; ponieważ 27 z 72 sędziów polskiego Sądu Najwyższego zostało zmuszonych do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku; ponieważ polski Minister Sprawiedliwości, który jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym, dostał prawo usuwania i powoływania prezesów sądów oraz inicjowania postępowań dyscyplinarnych przeciwko polskim sędziom, którzy otwarcie wypowiadają się przeciwko rzekomym „reformom” polskiego sądownictwa.

Szczęśliwie żyjemy w czasach pokoju, kiedy nie wymaga się od Was dramatycznych demonstracji heroicznej odwagi w celu ratowania życia czy zdrowia innych. Dzisiaj prosimy o spełnienie o wiele prostszego obowiązku. Łatwego nawet dla osób które nie muszą spełniać poważnych wymagań określonych w artykule 17(1) prawa o sądach, mówiącego „spełniających najwyższe standardy zawodowe oraz nieskazitelną postawę moralną”. Prosimy Was o jasne, otwarte i szczere wypowiedzenie się na temat problemów sędziów w Polsce – kraju z przeszłością i kulturą bardzo podobną do naszej – i faktu, że żaden z członków aktualnej KRS nie jest sędzią wybranym przez swoje środowisko. Czy w Waszej  opinii taka sytuacja jest zgodna z europejskimi standardami niezależności sądownictwa? Jeśli te zmiany są dla Was obojętne, to czy możemy być pewni, że zachowacie się inaczej, kiedy pojawi się podobny atak na niezależność sądownictwa w Bułgarii?

Wyrażamy także zaniepokojenie faktem, że przedstawiciel SJC odbył konsultacje z rządem w sprawie stanowiska Rady w przyszłym głosowaniu ENCJ w dniu 17 września 2018 w Bukareszcie.  Decyzja o sposobie głosowania przedstawicieli SJC nad propozycją ENCJ o zawieszeniu członkostwa KRS jest Waszą suwerenną decyzją, zgodnie z zapisami Konstytucji Bułgarii, Prawa o Sądach oraz statutem ENCJ. Wasza decyzja to sprawa wewnętrzna sądownictwa, w związku z jej związkiem z zasadą fundamentalną dla wszystkich sędziów – ich niezawisłością.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Opinią ENCJ z 5 grudnia 2017 o przyjęciu poprawek do Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w Polsce ‘podobnie jak każdy obywatel, także i sędzia powinien mieć wolność wypowiedzi, w razie uznania, że demokracja i prawa fundamentalne są zagrożone – choć przy zachowaniu zasady powściągliwości. Obowiązek obrony demokracji i praw fundamentalnych może mieć jednak priorytet przed zasadą sędziowskiej powściągliwości.

Stowarzyszenie Sędziów Bułgarskich wyraża swoją solidarność z polskimi sędziami i wsparcie dla tych z nich, którzy są już ścigani dyscyplinarnie za wypowiedzi wspierające uniwersalną zasadę praworządności.

Sofia                                  W imieniu Zarządu BJA

14 września  2018                Atanas Atanasov

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments