Sędziowie gorzowscy wzywają do nieulegania naciskom, próbom zastraszania i wywierania presji

0
(0)

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO z dnia 10 września 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego wyraża podziękowania dla wszystkich obywateli, którzy wspólnie z sędziami, polskimi i zagranicznymi korporacjami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich stają w obronie Konstytucji RP, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Ponadto Zgromadzenie:

1. Solidaryzuje się z sędziami Sądu Najwyższego, okręgów krakowskiego, warszawskiego, łódzkiego oraz innych okręgów w zakresie ich dążeń do zapewniania prawidłowego, zgodnego z Konstytucją, niezależnego od władzy politycznej, opartego na demokratycznych podstawach i wartościach powszechnie akceptowanych w Unii Europejskiej, funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości. W ramach tych zasad konieczne jest zapewnienie, aby sądami kierowały osoby o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu, szanujące zasady współpracy z organami sądu i sędziami oraz prawo sędziów do wyrażania własnych poglądów i opinii, a także niezależne od władzy politycznej.

2. Sprzeciwia się zastraszaniu przez polityków (w tym przez osoby zasiadające w organie zwanym Krajową Radą Sądownictwa) sędziów orzekających i wykonujących sumiennie swoje obowiązki, insynuowaniu możliwości pociągnięcia ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej za rozstrzygnięcia, jakie w oparciu o przepisy prawa są przez sądy podejmowane.

3. Wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom, próbom zastraszania i wywierania presji, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom, mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej.

4. Wyraża sprzeciw wobec postawy sędziów wchodzących w skład organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa, uznając to za niegodne pełnionego przez nich urzędu sędziego, zwłaszcza ze względu na podejmowanie przez obecnie działający KRS działań nakierowanych na:
– zastraszanie pociągnięciem do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz represjonowanie – za rzekome zaangażowanie polityczne – sędziów, którzy publicznie występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz wydają orzeczenia zgodne z obowiązującym prawem, nie zawsze akceptowane przez polityków

5. Wyraża solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z działalnością orzeczniczą, utożsamiając się w tej kwestii z uchwałami podejmowanymi przez samorządy sędziowskie w całej Polsce oraz przez organy i instytucje zagraniczne i międzynarodowe.

6. Wyraża sprzeciw wobec trwającego od prawie trzech lat ataku polityków, w tym przy wykorzystaniu mediów, sprowadzającego się do serii pomówień, insynuacji i stawiania nieprawdziwych zarzutów, godzących w sędziów, w tym sędziów Sądu Najwyższego, którzy, zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem, służąc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniając swoje obowiązki sumiennie i bezstronnie, stoją na straży prawa i krytykują działania władzy politycznej prawo te łamiące.

7. Wyraża sprzeciw wobec działań organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa odnośnie do nietransparentnego i nierzetelnego procedowania w kwestii wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, doprowadzającego do tego, że rekomendowane są osoby powiązane z organami władzy wykonawczej, czy też karane dyscyplinarnie, a więc nie dające żadnej gwarancji obiektywizmu, niezależności i niezawisłości w orzekaniu.

Za uchwałą głosowało 41 sędziów, przeciw uchwale głosowało 2 sędziów.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments