P. Radziewicz o Ankiecie konstytucyjnej ‚2017

Redakcja: W czerwcowym numerze miesięcznika „Państwo i Prawo” ukazała się obszerna publikacja trójki młodych wybitnych konstytucjonalistów (Monika Florczak-Wątor, Piotr Radziewicz i Marcin Wiszowaty) omawiająca Ankietę o konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzoną w 2017, w której liczna rzesza konstytucjonalistów odpowiedziała na postawione pytania.

Zaproszenia do udziału w ankiecie rozesłano do 186 osób – do 94 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych) oraz 92 niesamodzielnych pracowników naukowych (doktorów). Na ankietę odpowiedziało 72 respondentów (część otwartą wypełniły 32 osoby, część zamkniętą – 70 osób). Ankieta została zatem przeprowadzona na wysokiej próbie badawczej – wzięło w niej udział ponad 39% wszystkich osób zaproszonych do badań. Najliczniejszą grupą, która odpowiedziała na ankietę, okazali się młodsi pracownicy naukowi (52% spośród wszystkich udzielonych odpowiedzi), mniej licznie odpowiedzieli doktorzy habilitowani (34%) i profesorowie (14%).

Poniżej publikujemy artykuł dr. hab. Piotra Radziewicza, prof. PW (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej), który jest wersją referatu, przygotowanego przez autora na Konferencję „Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, która odbyła się 16 czerwca 2018 r. w na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Piotr Radziewicz_ZALOZENIA_BADAWCZE_I_ANALIZA_STATYSTYCZN
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o