Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w sprawie projektowanych zmian w sądownictwie

0
(0)
Budynek Sądu Najwyższego

W dniu 16 maja 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone zajęciu stanowiska w sprawie projektowanych zmian dotyczących polskiego sądownictwa. W toku Zgromadzenia, w którym wzięło udział 72 sędziów (na ogólną liczbę 85 obsadzonych stanowisk sędziowskich), przyjęto uchwałę, której treść przedstawiamy w załączeniu. Za przyjęciem uchwały głosowało 71 sędziów, jeden sędzia wstrzymał się od głosu, nie było głosów przeciwnych.

Wobec stosunkowo ogólnej treści uchwały przypominamy, że Sąd Najwyższy w odniesieniu do projektów zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych sporządził szczegółowe opinie, wskazując przepisy, które są niezgodne z Konstytucją lub których zgodność z Konstytucją jest wątpliwa (opinie dostępne na stronie SN).

W uchwale celowo nie odnosiliśmy się do od dawna zapowiadanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Projekt tych zmian nie został nam bowiem dotąd przedstawiony.

Sędziowie Sądu Najwyższego apelują w uchwale o podjęcie dyskusji co do działań zmierzających do rzeczywistej poprawy działania wymiaru sprawiedliwości, deklarując jednocześnie gotowość do włączenia się w prace nad reformą sądownictwa.

Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy SN

UCHWAŁA

ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO

w sprawie projektowanych zmian dotyczących sądownictwa w Polsce

z dnia 16 maja 2017 r.

W związku z projektowanymi zmianami ustrojowymi w wymiarze sprawiedliwości, czynionymi w roku stulecia sądownictwa i Sądu Najwyższego w odrodzonej Polsce, na podstawie art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 16 par. 1 pkt 6 i 7 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1254 ze zm.), Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uchwala, co następuje:

Nie zgadzamy się z podejmowanymi publicznie działaniami zmierzającymi do zdyskredytowania w oczach społeczeństwa władzy sądowniczej i środowiska sędziowskiego, niszczącymi społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, godzącymi w fundamenty demokratycznego państwa prawa i zagrażającymi prawom i wolnościom obywatelskim.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektów ustaw dotyczących sprawowania wymiaru sprawiedliwości, prowadzących do jawnego naruszenia konstytucyjnych zasad niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Działania władz prowadzą do destrukcji systemu sądownictwa, a przez to osłabiają Państwo Polskie. Zamiast podjęcia dyskusji o potrzebie i kierunku reformy sądownictwa, przedstawione propozycje ograniczają się niemal wyłącznie do umożliwienia zmian kadrowych, służących podporządkowaniu sądów politykom. Sąd Najwyższy nie może w tej sytuacji stać obojętnie wobec oczywistego łamania zasad i norm Konstytucji.

Popieramy stanowisko prezentowane publicznie przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Profesor Małgorzatę Gersdorf w kwestiach dotyczących działalności Sądu Najwyższego, godności sędziów oraz dobra wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z zasadami ustrojowymi wyrażonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Solidaryzujemy się z podejmowanymi w tych sprawach uchwałami Krajowej Rady Sądownictwa, zgromadzeń ogólnych sędziów, stowarzyszeń sędziowskich, organów samorządów zawodów prawniczych oraz rad wydziałów prawa polskich uniwersytetów. Zwracamy uwagę, że są one zbieżne z działaniami podejmowanymi przez Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, Radę Wykonawczą Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) i wiele zagranicznych rad sądowniczych.

Wzywamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości oraz wszystkich posłów i senatorów do zainicjowania dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, pamiętając o spoczywającej na nas wszystkich odpowiedzialności za Państwo i jego wizerunek na świecie. Wyrażamy gotowość włączenia się do prac nad reformą.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego

Sędziów Sądu Najwyższego

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments