Wyniki orzecznicze Sądu Okręgowego w Łodzi w 2017 roku

0
(0)
W związku z zastrzeżeniami co do efektywności pracy Sądu Okręgowego w Łodzi, informujemy, że w 2017 roku do sądu wpłynęło 35 650 spraw. W okresie tym zakończono 36 400 spraw. Oznacza to, że o 2 proc. więcej spraw zakończono niż ich wpłynęło (102 proc. opanowania wpływu). Był to trzeci kolejny rok spadku zaległości z lat poprzednich. Stan ten udało się osiągnąć pomimo narastających problemów kadrowych. Od maja 2016 roku nie obwieszczono o żadnym zwolnionym stanowisku sędziowskim w okręgu łódzkim. W konsekwencji na 134 etaty sędziowskie, które są przypisane do Sądu Okręgowego w Łodzi, aż 18 jest wakujących.
Nie ma jeszcze wyników ogólnopolskich za cały rok 2017. Dlatego efektywność łódzkiego Sądu Okręgowego można porównać z innymi sądami okręgowymi na podstawie danych za pierwszą połowę 2017 roku. Apelacja Łódzka, której Sąd Okręgowy w Łodzi jest zdecydowanie największą jednostką, osiągnęła najwyższy w Polsce poziom opanowania wpływu liczony na poziomie okręgów sądowych. W rankingu wszystkich 45 sądów okręgowych, łódzki sąd znalazł się na 3. miejscu w Polsce. Tak wysokie miejsce było możliwe dzięki stale następującej poprawie efektywności całej sfery orzeczniczej Sądu Okręgowego w Łodzi.
Wyraźnie zmniejszył się poziom pozostałości w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury i inne świadczenia realizowane przede wszystkim przez ZUS). Na koniec 2016 roku pozostało do rozpoznania prawie 2 500 takich spraw. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku spraw ubezpieczeniowych, których nie udało się załatwić, było niespełna 1 800. Oznacza to, że ponad bieżący wpływ zakończono 700 spraw z lat poprzednich, załatwiając w roku 2017 o prawie o 30 proc. więcej spraw ubezpieczeniowych, niż ich wpłynęło. Na termin w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych czeka się coraz krócej. Rozprawy są częściej wyznaczane, co przekłada się na odczuwalną poprawę sprawności postępowań.
Bardzo dobre wyniki osiągnęły wydziały odwoławcze szeroko rozumianego pionu cywilnego, a więc wydziały cywilny, gospodarczy i rodzinny. We wszystkich tych wydziałach zakończono więcej spraw apelacyjnych, niż ich wpłynęło. Zakończeń było znacząco więcej niż w roku 2016. Dane te za rok 2017 kształtują się następująco:
– wydział cywilny: zakończono 2 063 sprawy (1 959 spraw w roku 2016),
– wydział gospodarczy: zakończono 1 581 spraw, to jest aż o 25 proc. więcej niż w roku poprzednim (1 185 spraw w roku 2016),
– wydział rodzinny: zakończono 531 spraw (445 w roku 2016).
Poprawa wyników dotyczyła również spraw cywilnych, które są rozpoznawane w pierwszej instancji. Udało się zakończyć więcej spraw C (czyli rejestrowanych w najważniejszym repertorium), niż ich wpłynęło: wpływ 5 320 przy zakończeniach w liczbie 5 388 spraw. Sąd Okręgowy w Łodzi jest jednym  z nielicznych sądów okręgowych w Polsce, którym udało się opanować wpływ w tej kategorii spraw. Jednocześnie zmniejszyła się liczba spraw najstarszych, które trwają powyżej 2 lat. W roku 2016 takich spraw było 777, a na koniec roku 2017 liczba ta spadła do 738. Wynik ten świadczy o tym, że sędziowie kończą coraz więcej spraw trwających długo, często bardzo skomplikowanych i rozbudowanych dowodowo.
Dobre były także wyniki w drugiej instancji wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych – zakończono 455 spraw apelacyjnych, przy wpływie 441 spraw. W tym przypadku nie można odnieść tego wyniku do roku poprzedniego, gdyż 1 lipca 2016 roku został zniesiony osobny wydział odwoławczy, co utrudnia statystyczne porównanie rok do roku.
Nie udało się zmniejszyć zaległości w najpoważniejszych sprawach gospodarczych w pierwszej instancji. Załatwiono 96 proc. wpływu spraw Gc. Zważywszy na sytuację kadrową w wydziale, który zajmuje się tymi sprawami, wynik ten trzeba uznać za dobry. Wydział ten ma 12 etatów sędziowskich. Jednak w roku 2017 pracowało w nim zaledwie 7 sędziów okręgowych, a więc aż 5 etatów było wolnych z uwagi na powstrzymywanie się Ministra Sprawiedliwości z rozpoczynaniem procedur konkursowych. Sąd Okręgowy wspomagał się pracą sędziów sądów rejonowych. Tymczasowość delegacji sędziowskich, przy potrzebie zapewnienia sędziemu czasu na zapoznanie się ze sprawami i nadanie im biegu, nie mogła zapewnić pełnej efektywności orzeczniczej wydziału.
W głównych kategoriach spraw karnych (sprawy K i Ka) również nie udało się zmniejszyć zaległości. Wpływ spraw opanowano w 95 proc. Problemy z opanowaniem wpływu występują w całej Polsce. Dlatego po pierwszej połowie 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi był 16. na 45 sądów okręgowych pod względem poziomu opanowania wpływu w sprawach karnych. Trzeba także podkreślić, że podobnie jak w sprawach cywilnych, widać spadek liczby spraw starych, trwających ponad 2 lata. W 2016 roku takich spraw było 155,  a na koniec roku 2017 pozostało ich 142.
Należy zauważyć, że od 1 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi nie ma wiceprezesa ds. karnych. Kierownictwo SO w Łodzi wskazywało kandydata na to stanowisko i wnioskowało do Ministerstwa Sprawiedliwości o jego powołanie, mimo to kandydatura została odrzucana bez podania przyczyn.

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments