Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 5 lipca 2018 r.

0
(0)

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w trosce o wspólne dobro, jakim jest niezależny od władzy politycznej, sprawnie działający system wymiaru sprawiedliwości, wyraża słowa poparcia i solidarności dla stanowiska Sędziów Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwałach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przyłączamy się do licznych apeli organów samorządów sędziowskich, stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych wyrażających stanowczy sprzeciw wobec działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w konstytucyjne gwarancje; trójpodziału władzy, niezależności sądów, niezawisłości sędziów, a przede wszystkim w fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej.

Nie akceptujemy wypowiedzi polityków, przedstawicieli mediów, władzy ustawodawczej i wykonawczej w tym Premiera Matusza Morawieckiego, które dezawuują sędziów, w sposób właściwy dla ustrojów niedemokratycznych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się powołaniu do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych sędziów, którzy nie wyrazili na to zgody uznając, że powyższe jest sprzeczne zarówno z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych jak i Konstytucją RP.

Dostrzegamy, że wprowadzane reformy wymiaru sprawiedliwości są dalekie od rzeczywistych potrzeb. Wywołują chaos, rzutują na przewlekłość postępowań oraz powodują obniżenie jakości orzecznictwa, co stanowi istotne zagrożenie dla prawa każdego obywatela dostępu do sądu.

Oczekujemy od Prezydenta RP, a także Ministra Sprawiedliwości podjęcia konkretnych działań, które wpłyną na usprawnienie pracy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Pomimo bowiem podjętej w dniu 28 lutego 2018 r. przez Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie stosownej także w tym zakresie uchwały, do chwili obecnej sytuacja nie uległa zmianie, a wręcz pogorszeniu. Nadal więc dwa etaty orzecznicze pozostają nieobsadzone z uwagi na nie dokonanie przez Prezydenta RP wręczenia nominacji sędziowskich kandydatom, pomimo upływu ponad roku czasu od zakończenia procedury naboru (przy bezskutecznym monicie kolegium tut. Sądu). Jeden, zwolniony w maju 2018 r., etat orzeczniczy przeniesiony został poza obszar apelacji rzeszowskiej, a z kolei orzekający na delegacjach sędziowie sądów okręgowych: w jednym przypadku spotkali się z odmową Ministra Sprawiedliwości dalszej delegacji, w drugim zaś delegacja ta została ograniczona czasowo. Na dzień dzisiejszy w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, na 22 etaty sędziowskie obsadzonych jest więc jedynie 16, przy czym w najbliższym czasie należy się spodziewać dwóch kolejnych przejść w stan spoczynku.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie do: – opublikowania podjętej uchwały na stronie internetowej sądu, – przesłania odpisu uchwały: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu, Prezesowi Rady Ministrów Ministrowi Sprawiedliwości-Prokuratorowi Generalnemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim.

SSP „Iustitia”

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments