Warto być przyzwoitym – Uchwała sędziów SO w Rzeszowie

0
(0)

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie krytycznie odnosząca się do obecnej sytuacji polskiego sądownictwa, w tym działań wobec Sądu Najwyższego

Uchwała zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie

W trosce o zachowanie podstawowych wartości konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej – dobra wspólnego wszystkich obywateli tj., podziału i równowagi władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, prawa do rzetelnego procesu,

  1. Wzywamy wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia i wywierania presji, do postępowania zgodnego z treścią ślubowania i zasadami etyki;
  2. Wyrażamy solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z działalnością orzeczniczą i utożsamiamy się w tej kwestii z uchwałami podejmowanymi przez samorządy sędziowskie w całej Polsce oraz deklarujemy swoje wsparcie w każdej prawnie dopuszczalnej i możliwej formie;
  3. Potępiamy wypowiedzi polityków, w tym najwyższych rangą, zniesławiające sądy i sędziów a właściwe dla ustrojów niedemokratycznych;
  4. Przypominamy członkom KRS o ich konstytucyjnym obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
  5. Potępiamy działania środków masowego przekazu, które problemy osobiste sędziów, nie zawinione przez nich, używają w medialnej nagonce na wymiar sprawiedliwości;
  6. Przyłączamy się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych o powstrzymanie masowego usuwania sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku, prowadzącego do prawdopodobnej i katastrofalnej w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego;
  7. Zdecydowanie sprzeciwiamy się powoływaniu sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich wiedzy i zgody, gdyż naszym zdaniem taki tryb jest sprzeczny z Konstytucją RP;
  8. Solidaryzujemy się z sędziami krakowskimi, którzy dla dobra wymiaru sprawiedliwości domagają się ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie – Dagmary Pawełczyk – Woickiej z powodów wskazanych w pkt 1 uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.;
  9. Domagamy się od władz państwowych dostosowania poziomu wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądów apelacji rzeszowskiej do poziomu odpowiadającego wadze wykonywanej przez nich pracy;
  10. Podkreślamy, że jedynym skutkiem tzw. reform wymiaru sprawiedliwości będzie chaos, przewlekłość postępowań, obniżenie jakości orzecznictwa, stanowiące istotne zagrożenie dla realizacji jednego z podstawowych praw człowieka i obywatela, tj. prawa do sądu i w rezultacie utratę przez Rzeczpospolitą Polską charakteru państwa prawnego;

Podkreślamy naszą głęboką wiarę w sens słów „warto być przyzwoitym.”

 

Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie do:

– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu nie później niż do 6 lipca 2018 r., gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu i jest istotne dla działalności sądu;

– przedstawienia uchwały nie później niż do 6 lipca 2018 r. do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

SSP „Iustitia”

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments