Sędziowie z Gorzowa uchwalili…

0
(0)

Zebranie Członków Oddziału Gorzowskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża podziękowania dla wszystkich obywateli, którzy wspólnie z sędziami, korporacjami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich stają w obronie Konstytucji RP i niezależności sądów.
Ponadto Zebranie:

  1. Przyłącza się apeli adresowanych do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi na ustawę o Sądzie Najwyższym w trybie przewidzianym art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz – o złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych w postaci zawieszenia stosowania tej ustawy do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał. Ma to na celu powstrzymanie władzy wykonawczej i ustawodawczej od masowego, i sprzecznego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej usuwania sędziów Sądu Najwyższego,  prowadzącego do katastrofalnej w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego, a także sądów powszechnych.
  2. Wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom, próbom zastraszania i wywierania presji, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom, mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej.
  3. Wyraża sprzeciw wobec postawy sędziów wchodzących w skład organu funkcjonującego jako Krajowa Rada Sądownictwa, uznając to za niegodne pełnionego przez nich urzędu sędziego, zwłaszcza ze względu na  podejmowanie przez obecnie działający KRS działań nakierowanych na pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej i represjonowanie – za rzekome zaangażowanie polityczne – sędziów, którzy publicznie występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.
  4. Wyraża solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z działalnością orzeczniczą, utożsamiając się w tej kwestii z uchwałami podejmowanymi przez samorządy sędziowskie w całej Polsce.
  5. Wyraża sprzeciw wobec trwającego od ponad dwóch lat ataku polityków, w tym przy wykorzystaniu mediów, sprowadzającego się do pomówień, insynuacji i stawiania nieprawdziwych zarzutów, godzących szczególnie w tych sędziów, którzy,  zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem  służąc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniając swoje obowiązki  sumiennie i bezstronnie,  stoją na straży prawa i krytykują działania władzy politycznej prawo te łamiące.
  6. Stanowczo sprzeciwia się powoływaniu sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich wiedzy i zgody, co narusza wynikający z art. 180 ust 2 Konstytucji RP zakaz przenoszenia sędziów do innej siedziby i na inne stanowisko wbrew ich woli.
  7. Solidaryzuje się z sędziami krakowskimi i warszawskimi, w zakresie ich dążeń do zapewniania prawidłowego, zgodnego z Konstytucją, niezależnego od władzy politycznej,  opartego na demokratycznych podstawach i wartościach powszechnie akceptowanych w UE,  funkcjonowania  systemu wymiaru sprawiedliwości. W ramach tych zasad konieczne jest zapewnienie, aby sądami kierowały osoby o  odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, szanujące zasady współpracy z organami sądu i sędziami oraz prawo sędziów do wyrażania własnych poglądów i opinii, a także niezależne od władzy politycznej.
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments