Przedstawiciele Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi przyłączają się do apeli, sprzeciwów i wyrazów solidarności

0
(0)

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi:

1.

przyłącza się do apeli wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy;

2.

uznaje poprawki wprowadzone do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustawami z dnia 12 kwietnia 2018 r. i 10 maja 2018 r. za iluzoryczne ustępstwa na rzecz praworządności, które w żaden sposób nie przyczyniają się do zwiększenia niezależności sądów;

3.

wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Krajowej Rady Sądownictwa, powołanej niezgodnie z art. 187 Konstytucji RP, która zamiast stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, podejmuje działania skierowane na represjonowanie sędziów i stowarzyszeń sędziowskich, czemu ma służyć przygotowywany projekt uchwały „w sprawie pozasądowej, politycznej działalności sędziów”;

4.

ocenia nowelizację art. 30 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającego nowy skład kolegium sądu okręgowego, jako wprowadzoną z rażącymi uchybieniami standardów rzetelnej legislacji ze względu na pominięcie regulacji przejściowej, skutkujące brakiem bezpośrednich podstaw do wiążącego ustalenia, czy i w jaki sposób zmiana składu oraz zasad wyłaniania członków kolegium sądu okręgowego wpływa na status kolegiów, które zostały ukonstytuowane pod rządem wcześniej obowiązujących przepisów;

5.

wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, co narusza art. 180 ust 2 Konstytucji RP;

6.

wyraża solidarność z sędziami krakowskimi, którzy domagają się natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie – Dagmary Pawełczyk-Woickiej, z przyczyn wskazanych w uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. takich jak: brak wystarczających kwalifikacji i doświadczenia w kierowaniu sądem, stosowanie niedopuszczalnych metod zastraszania sędziów i ograniczania ich prawa wyrażania poglądów, a także brak umiejętności współpracy z sędziami i z pozostałymi organami sądu;

7.

wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;

8.

zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments