Warszawscy sędziowie z SSP „Iustutia” apelują, wyrażają sprzeciw i wzywają władze

0
(0)

Uchwała nr 3

Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” niniejszym:

I. Przyłącza się apeli kierowanych do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi na ustawę o Sądzie Najwyższym w trybie przewidzianym art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz – o złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych w postaci zawieszenia stosowania tej ustawy do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

II. Wyraża sprzeciw wobec postawy sędziów wchodzących w skład organu funkcjonującego jako Krajowa Rada Sądownictwa, uznając za niegodne pełnionego przez nich urzędu sędziego w szczególności to, że uczestniczą w działaniach nakierowanych na pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej i represjonowanie – za rzekome zaangażowanie polityczne – sędziów, którzy publicznie występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

III.    Wyraża sprzeciw wobec nierzetelnego i pomijającego istotne fakty przedstawienia w programie TVP „Alarm” z dnia 23 maja 2018 roku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka jako osoby, która nadużyła urzędu w związku ze sprawą karną, w której występował on jako pokrzywdzony. Dodatkowo bezpodstawnie oskarżono skład orzekający w tej sprawie o uleganie rzekomym naciskom sędziego Piotra Gąciarka. Uznajemy za niewłaściwe używanie argumentów dotyczących życia prywatnego sędziego w celu deprecjonowania jego merytorycznych kompetencji i postawy zawodowej. Insynuowanie sędziemu niegodnego zachowania uznajemy za próbę nieuczciwego zwalczania jego publicznej aktywności mającej na celu obronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

IV. Wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich wiedzy i zgody, przyjmując, że taki sposób procedowania narusza wynikający z art. 180 ust 2 Konstytucji RP zakaz przenoszenia sędziów do innej siedziby i na inne stanowisko wbrew ich woli.

V. Wzywa władze państwowe do podjęcia efektywnych działań prowadzących do równomiernego, transparentnego i trwałego podwyższenia wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądów wszystkich szczebli działających na obszarze Warszawy, bowiem obecny – krytycznie niski, nieadekwatny do warszawskich realiów rynkowych – poziom tych wynagrodzeń narusza godność pracowników oraz powoduje masowy odpływ wykwalifikowanej kadry urzędniczej do innych zawodów i – drastyczne obniżenie liczby osób zatrudnionych w sądach, co grozi paraliżem ich funkcjonowania, a tym samym – narusza wprost prawo obywateli do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

VI.    Wyraża poparcie dla sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie w ich dążeniach do tego, by sądem kierowała osoba o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, szanująca zasady współpracy z organami sądu i sędziami oraz prawo sędziów do wyrażania własnych poglądów i opinii, a także – niezależna od władz politycznych.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments