Gliwickie uchwały, nieopublikowane przez prezesa Sądu Okręgowego

0
(0)

Uchwała nr 1
Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach z 25 maja 2018 r.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach stoi na stanowisku, że kadencja nowo wybranych członków Kolegium przez Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach jak i przez zebrania sędziów Sądów Rejonowych gliwickiego okręgu sądowego, rozpoczyna się z dniem upływu kadencji dotychczasowych członków Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach: SSO Wojciecha Samsonowskiego, SSO Krystyny Wiśniewskiej-Drobny, SSO Lesława Zielińskiego, SSO Ryszarda Furmana, SSR Małgorzaty Popiół, SSR Adama Skowrona, SSR Adama Duszy oraz SSR Jerzego Domagały, tj. kadencji określonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 8 maja 2018 r. poz. 848). Przywołana ustawa z 12 kwietnia 2018 r. nie przewiduje żadnych przepisów, na mocy których mandaty wybranych na trzyletnie kadencje członków kolegium pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów wygasają z mocy prawa.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach do opublikowania powyższej uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach, do przesłania jej do wiadomości Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, I Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącego Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej, Prezesów Sądów Rejonowych gliwickiego okręgu sądowego, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis” oraz Forum Współpracy Sędziów, w terminie do dnia 31 maja 2018 r. oraz do sprawozdania z wykonania powyższego na najbliższym posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Uchwała nr 2
Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach z 25 maja 2018 r.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach negatywnie ocenia odwołanie przez Prezesa tego Sądu Pani SSO Grażyny Stankiewicz-Chimiak z funkcji Przewodniczącego Wydziału VII Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

Dotychczasowa praca Pani SSO Grażyny Stankiewicz-Chimiak w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy wyników statystycznych kierowanego przez nią Wydziału, co znalazło również odzwierciedlenie w opinii sędziego wizytatora. Powołanie zatem wbrew stanowisku Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach w jej miejsce osoby nie posiadającej doświadczenia sędziego penitencjarnego, z punktu widzenia dobra wymiaru sprawiedliwości nie sposób uznać za uzasadnione.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach negatywnie ocenia również zwolnienie przez Prezesa tego Sądu Pani SSO Ewy Dawczak-Schaefer z funkcji wizytatora, jako dokonane z przekroczeniem ustawowych uprawnień. Nadto nie może zyskać akceptacji niewskazanie merytorycznych powodów tej decyzji, wobec dotychczas pozytywnej oceny sposobu sprawowania funkcji przez Panią sędzię.

Brak podania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach poddających się ocenie kryteriów podjęcia powyższych decyzji, rodzi uzasadnione wątpliwości co do motywów i możliwości ich zaakceptowania.
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach do opublikowania powyższej uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach, do przesłania jej do wiadomości Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej, Prezesów Sądów Rejonowych gliwickiego okręgu sądowego, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis” oraz Forum Współpracy Sędziów, w terminie do dnia 31 maja 2018r. oraz do sprawozdania z wykonania powyższego na najbliższym posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Od Redakcji: Wcześniej opublikowaliśmy komunikat rzecznika prasowego SO w Gliwicach o niepublikowaniu uchwał

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments