Projekt „Iustitii” ustawy o KRS ma poparcie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Stanowisko nr 4/2017

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę zmian regulacji dotyczącej zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa wyraża poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Przedstawiony projekt urzeczywistnia zasady samorządności sędziowskiej poprzez wprowadzenie nowego, w pełni demokratycznego modelu wyłaniania przedstawicieli sędziów do konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Projekt ustawy poprzez kompleksową regulację trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa zwiększa transparentność dokonywanych wyborów oraz zapewnia udział w nich przedstawicielom społeczeństwa (w tym samorządów zawodowych).

Proponowane w projekcie rozwiązania pozostają też zgodne ze standardami wyznaczanymi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ze standardem europejskim, wedle którego wybór sędziów do rady sądownictwa winien być dokonywany przez sędziów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich ,,Iustitia” wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do stanowiska.

Przewodniczący Porozumienia                                            Sekretarz Porozumienia

R.pr. Maciej Bobrowicz                                                     Dr Paweł Skuczyński

Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 1]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o