Adwokaci warszawscy będą wnioskować o wyłączanie sędziów wskazanych prezydentowi przez obecną KRS

0
(0)

UCHWAŁA NR 7

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 21 KWIETNIA 2018 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie wyraża głębokie zaniepokojenie zmianami jakie wprowadziła Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 3), która weszła w życie w dniu 17 stycznia 2018 roku.

Przyjęte w nowelizacji rozwiązania w istotny sposób naruszają zasady funkcjonowania tego konstytucyjnego organu sądownictwa. Wprowadzono m.in. wybór przez Sejm wszystkich 15 członków Rady wybieranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, co stoi w ewidentnej sprzeczności z art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, według którego domeną Sejmu jest wybór jedynie 4 członków Rady spośród posłów. Z powołanego artykułu wynika również, że członkowie Rady wybierani są spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych a w wybranej w dniu 6 marca 2018 roku Krajowej Radzie Sądownictwa nie ma przedstawicieli Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych ani sądów wojskowych.

Pozwala to stwierdzić, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie ma należytego umocowania w ramach systemu prawnego określonego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji może to rodzić poważne wątpliwości co do właściwego wyboru sędziów opiniowanych przez Krajową Radę Sądownictwa, a w efekcie do podważania wydawanych przez nich wyroków.

Zdecydowanie podkreślamy, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi przebiegać w zgodzie z wiążącymi przepisami, przy uwzględnieniu stanowisk środowisk prawniczych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Niedopuszczalna jest sytuacja w której tworzenie prawa następuje w drodze braku poszanowania tych fundamentalnych zasad.

Podtrzymując swój sprzeciw wobec niekonstytucyjnych rozwiązań ustawowych apelujemy do pełnomocników procesowych, w przypadku gdyby tzw. Krajowa Rada Sądownictwa uczestniczyła we wskazaniu Prezydentowi kandydatów na sędziów, o składanie wniosków o wyłączenie wybranych sędziów każdorazowo przy orzekaniu przez nich w konkretnych sprawach. Wnioski te będą zgodnie z obowiązującymi procedurami rozstrzygać sędziowie dotychczasowi. Tym samym zapobiegniemy praktycznym skutkom niekonstytucyjnych ustaw i zabezpieczymy istotne interesy klientów zagrożone orzekaniem przez osoby, które nie dają gwarancji niezawisłego działania oraz których rozstrzygnięcia mogą być kwestionowane ze względu na nielegalność wyboru.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments