Sędziów Apelacji katowickiej Uchwała nr 1

0
(0)

UCHWAŁA NUMER 1

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i w sprawie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz w sprawie kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej w pełni popiera podjęte w dniu 9 kwietnia 2018 roku przez Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach uchwały: numer 2 w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i numer 3 w sprawie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

W szczególności Zgromadzenie zwraca uwagę na niekonstytucyjność tych przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 3), które doprowadziły do wygaśnięcia mandatów prawidłowo wybranych uprzednio w skład Rady sędziów i do zastąpienia ich sędziami wybranymi przez polityków, a także na konieczność niezwłocznego i bezwarunkowego opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku (K 47/15), z dnia 11 sierpnia 2016 roku (K 39/16) i z dnia 7 listopada 2016 roku (K 44/16).

Ponadto, ponieważ w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej już po 9 kwietnia 2018 roku podjęte zostały prace nad proponowanymi przez większość parlamentarną kolejnymi ustawami: o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk sejmowy numer 2388) i o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy numer 2390), Zgromadzenie uznaje za konieczne zwrócić uwagę, że:

  • ustawowe uregulowanie kwestii publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest zbędne, a nazwanie wyroków Trybunału rozstrzygnięciami, które nie wywołują skutków prawnych, stanowi niedopuszczalną ingerencję władzy ustawodawczej w niezależność władzy sądowniczej;

  • nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie tylko nie odwraca skutków dotychczasowej legislacji, ale wręcz prowadzi do dalszego ograniczenia autonomii władzy sądowniczej.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments