Opinia do projektu zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym

0
(0)

​12 kwietnia Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf przedstawiła opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym w brzmieniu ustalonym przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 11 kwietnia 2018 r. (druk sejmowy nr 2441).

W ocenie Sądu Najwyższego proponowane zmiany mają charakter pozorny, i nie służą faktycznemu rozwiązaniu toczącego się sporu o praworządność. Mają na celu wyłącznie stworzenie pozoru, że istnieje wola zakończenia kryzysu.

Przedstawione zmiany nie odnoszą się bowiem do najbardziej kontrowersyjnych z punktu widzenia organów międzynarodowych zagrożeń praworządności. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie rozwiązań dotyczących Sądu Najwyższego.

Oceniając te propozycje zauważyć należy, że zgłoszone zmiany w zakresie odnoszącym się do przechodzenia w stan spoczynku nie dotyczą sędziów, którzy do dnia 3 kwietnia 2018 r. ukończyli 65. rok życia albo ukończą 65. rok życia do 3 lipca 2018 r., w tym obecnego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Tych ostatnich sędziów dotyczy bowiem umieszczony wśród przepisów przejściowych art. 111 § 1 ustawy o SN, którego nie planuje się znowelizować.

Dla dalszego zajmowania stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli już albo ukończą 65. rok życia do 3 lipca br. nadal będzie konieczne uzyskanie zgody Prezydenta RP.

Zmiany te nie realizują zaleceń Komisji (UE) 2018/103 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce. W dokumencie tym zalecono bowiem „zagwarantowanie, aby ustawa o Sądzie Najwyższym została zmieniona, tak aby: nie stosowano obniżonego wieku emerytalnego do obecnych sędziów Sądu Najwyższego, usunięto swobodę decyzyjną Prezydenta RP w odniesieniu do przedłużania czynnego mandatu sędziów Sądu Najwyższego”.

Jak wskazano powyżej, projektowane zmiany nie dotyczą w ogóle obecnych sędziów Sądu Najwyższego, w stosunku do których w ogóle nie eliminuje się „swobody decyzyjnej Prezydenta RP w odniesieniu do przedłużania czynnego mandatu”.

W odniesieniu do sędziów, którzy nie ukończą 65. roku życia do 3 lipca 2018 r., nie sposób nie zauważyć, że projektowane regulacje mają na celu wywołanie wrażenia, że dla dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego po osiągnięciu wieku przechodzenia w stan spoczynku wystarczające będzie oświadczenie sędziego połączone z przedłożeniem zaświadczenia o stanie zdrowia.

Jest to jednak tylko pozór, albowiem możliwość wyrażenia przez Prezydenta RP arbitralnego sprzeciwu co do dalszego zajmowania stanowiska w istocie sprawia, że o możliwości orzekania przez sędziego decydować będą przedstawiciele władzy wykonawczej.

Projektowane regulacje, odnoszące się do sędziów, którzy nie ukończą 65. roku życia do 3 lipca 2018 r., mają na celu wywołanie wrażenia, że dla dalszego zajmowania stanowiska po osiągnięciu wieku przechodzenia w stan spoczynku wystarczające będzie oświadczenie sędziego połączone z przedłożeniem zaświadczenia o stanie zdrowia.

W opinii zauważa się, że jest to jednak tylko pozór, albowiem możliwość wyrażenia przez Prezydenta RP arbitralnego sprzeciwu co do dalszego zajmowania stanowiska w istocie sprawia, że o możliwości orzekania przez sędziego decydować będą przedstawiciele władzy wykonawczej.

W końcu, w opinii podkreślono, że zróżnicowanie zasad dalszego zajmowania stanowiska po ukończeniu 65. roku życia przez sędziów, którzy osiągnęli ten wiek przed 3 lipca 2018 r. i sędziów, którzy wiek ten osiągną po tej dacie, narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Poniżej – cała opinia

2018.04.12 Opinia SN Do Projektu Zmian W P.u.s.p. I SN Druk 2441

2018.04.12 - Statement of the Supreme Court's Spokesman.pdfStatement of the Supreme Court’s Spokesman regarding the amendments to the Act on the Supreme Court

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments