Trzy uchwały sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach

0
(0)

9 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zwołane przez Prezesa tego Sądu, w trakcie którego przedstawił on informację o działalności Sądu Apelacyjnego w 2017 roku. Zebranie sędziów negatywnie zaopiniowało tę informację. Ponadto przyjęte zostały 3 uchwały, których treść przedstawiamy poniżej:

UCHWAŁA NUMER 1
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU
w sprawie informacji prezesa o działalności tego Sądu w roku 2017

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach negatywnie zaopiniowało informację prezesa o działalności tego Sądu w roku 2017.
Zebranie zwraca uwagę, że powołany w dniu 10 listopada 2017 roku bez konsultacji ze środowiskiem sędziowskim na stanowisko prezesa sędzia nie podjął czynności zmierzających do przeciwdziałania pogłębiającemu się niedostatkowi kadrowemu w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i do spowodowania, by Minister Sprawiedliwości w czasie funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa w jej konstytucyjnym składzie wszczął procedurę prowadzącą do obsadzenia wakujących stanowisk sędziowskich lub przynajmniej delegował do orzekania w tym Sądzie zaakceptowanych przez Kolegium wyróżniających się sędziów sądów okręgowych, co musiało się negatywnie odbić na wynikach pracy i doprowadzić do spowolnienia orzekania i do wzrostu zaległości.
Zebranie przypomina, że problem ten i niebezpieczeństwa zeń płynące sygnalizowało już w swej uchwale numer 2 z dnia 1 grudnia 2017 roku, jednak odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie sądów Minister owe ostrzeżenia całkowicie zlekceważył.
Zebranie dziękuje jednocześnie odwołanemu bezpodstawnie poprzedniemu kierownictwu, szczególnie zaś kierującej Sądem Apelacyjnym do dnia 9 listopada 2017 roku Pani Prezes Barbarze Suchowskiej, za wysiłki zmierzające do jak najlepszego jego funkcjonowania.

UCHWAŁA NUMER 2
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU
w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa

I.
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach pragnie wyrazić uznanie dla wybranych przez środowiska sędziowskie do Krajowej Rady Sądownictwa sędziów, którzy na podstawie art. 8 niekonstytucyjnej ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 3) zmuszeni zostali do zakończenia swej służby w Radzie przed upływem ich określonej Konstytucją kadencji.
Zebranie dziękuje im za pełną poświęcenia pracę dla dobra Państwa i jego Obywateli oraz za niezłomne strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
W związku z wyeliminowaniem ze składu Krajowej Rady Sądownictwa reprezentantów sędziów i zastąpieniem ich politycznymi nominatami, Zebranie zwraca się do wszystkich sędziów, którym droga jest konstytucyjna zasada trójpodziału władzy, by w swojej służbie orzeczniczej byli niezłomni i by zachowali niezawisłość wewnętrzną oraz by stosowali prawo w zgodzie z konstytucyjnymi standardami Rzeczypospolitej Polskiej.

II.
W związku z dokonanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w brzmieniu nadanym przez niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 3), wyborem piętnastu osób wykonujących zawód sędziego na członków Krajowej Rady Sądownictwa Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach oświadcza, że:
– wybór tych osób przez zdominowany przez jedną siłę polityczną organ władzy ustawodawczej podaje w wątpliwość zgodność składu Krajowej Rady Sądownictwa z wymogami konstytucyjnymi oraz jej zdolność do realizowania podstawowego zadania, jakim ma być czuwanie nad niezależnością sądów i niezawisłością sędziów,
– osób tych nie uznaje za przedstawicieli środowiska sędziowskiego,
– osoby te reprezentują wyłącznie siebie, Ministra Sprawiedliwości i (być może) tych sędziów, którzy podobno ich kandydatury poparli, ale nazwiska których skrzętnie są ukrywane.
Zebranie apeluje do tych osób, by – jeśli drogie są im ideały zawodu sędziowskiego i niezbędny w demokratycznym państwie prawa trójpodział władzy – zrezygnowali z członkostwa w organie ukształtowanym w sposób sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA NUMER 3
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU
w sprawie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego

W związku z upływem dwóch lat od nieopublikowania najpierw przez administrację rządową, później zaś przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku (K 47/15), a także w związku z nieopublikowaniem późniejszych jego wyroków: z dnia 11 sierpnia 2016 roku (K 39/16) i z dnia 7 listopada 2016 roku (K 44/16) Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zwraca się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o wykonanie jego urzędniczej powinności i bezwarunkowe zarządzenie opublikowania tych wyroków w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Zebranie przypomina, że już w swej uchwale z dnia 18 marca 2016 roku (z oczywistych względów odnoszącej się jedynie do pierwszego z tych wyroków i do ówczesnych zaniechań Prezesa Rady Ministrów) podkreśliło, że w świetle art. 9 ust. 1 pkt 6 i art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (obecnie tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1523) rola organu zarządzającego promulgację jest czysto techniczna i że ogłoszenie wyroku Trybunału nastąpić musi niezwłocznie. Ten obowiązujący ciągle stan prawny czyni zbędnym i zmierzającym jedynie do osiągnięcia politycznych celów zapowiadane przez rządzących uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej specjalnej ustawy, mającej rzekomo umożliwić publikację wyroków, promulgacji których administracja rządowa bezprawnie odmawiała.
Zebranie zwraca uwagę, że naruszenie w tym zakresie prawa przez Prezesa Rady Ministrów nie zwalnia obecnie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego od przestrzegania prawa i od podjęcia wymaganych nim, zmierzających do realizacji konstytucyjnego porządku Rzeczypospolitej Polskiej, działań.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zainteresowany

Czy uchwale podpisali sedziowie Helena Kubaty, Tomasz Pidzik i Iwona Wilk?