Łódzcy sędziowie wzywają nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji

5
(1)

UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW

OKRĘGU  SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI
Z DNIA 16 MARCA 2018 r.

Wobec dokonania w dniu 6 marca 2018 r. wyboru przez  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nowego składu sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa i przerwania z dniem 7 marca 2018r. kadencji poprzednich, pochodzących z wyboru sędziów – członków Rady, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w  Łodzi jednoznacznie stwierdza,  że organ, który zgodnie z art. 186 § 1 Konstytucji, ma za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przestał z dniem 7 marca 2018 r. spełniać swoją konstytucyjną rolę.

Przypominamy, że udział przedstawicieli sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa został ustalony w 1989 r. przy Okrągłym Stole, po to aby nigdy nie powtórzyła się obowiązująca w PRL zasada jednolitości władzy państwowej i podporządkowania władzy sądowniczej władzy wykonawczej i ustawodawczej.

W naszej ocenie, roli strażników niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie wypełnią sędziowie powołani w dniu 6 marca 2018 r. przez parlament  spośród sędziów, z których duża część powiązana jest z Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym, a których wyborowi sprzeciwia się zdecydowana większość środowiska sędziowskiego.

Wskazujemy, że na około 10.000 sędziów orzekających w Polsce, udało się przedstawić jedynie 18 kandydatur w procedurze, która nie była transparentna ani dla obywateli ani dla sędziów. Dla zgłoszenia kandydata wystarczyły podpisy 25 sędziów, których nazwiska nie zostały ujawnione. Nie można zatem wykluczyć, że powtarzały się lub poparcie dla kandydatów zostało udzielone przez osoby bezpośrednio zależne służbowo od Ministra Sprawiedliwości, czy to w ramach wykonywanej pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy też jako nowo powołani prezesi sądów po przerwaniu kadencji  poprzedników.

Natomiast przeciwko przyjętemu sposobowi wyboru przedstawicieli sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wypowiedziały się wprost nie tylko największe autorytety prawnicze, dotychczasowa KRS, stowarzyszenia sędziowskie, Forum Współpracy Sędziów, ale także sędziowie ze wszystkich szczebli sądów w uchwałach podejmowanych spontanicznie i prawie jednomyślnie w ramach struktur samorządu sędziowskiego:

–          Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego – uchwała z dnia 16 stycznia 2018r. ;

–          Zebranie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – uchwała z dnia 1 grudnia 2017 r.;

–          Obradujące Wspólnie Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia i Sądu Rejonowego w  Myślenicach – uchwała z dnia 4 grudnia 2017 r.;

–          Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku – uchwała z dnia 11 grudnia 2017 r.;

–          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu – uchwała z dnia 5 stycznia 2018 r.;

–          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku – uchwała z dnia 15 stycznia 2018 r.;

–          Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi – uchwała z  dnia 15 stycznia 2018 r.;

–          Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach – uchwała z dnia 19 stycznia 2018 r.;

–          Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach – uchwała z dnia 22 stycznia 2018 r.;

–          Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie – uchwała z dnia 12 lutego 2018 r.;

–          Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim – uchwały z dnia 15 stycznia 2018 r. i z dnia 20 lutego 2018 r.

–          Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej – uchwała z dnia 20 lutego 2018 r.;

–          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – uchwała z dnia 23 lutego 2018 r.;

–          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie – uchwała z dnia 26 lutego 2018r.;

–          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu – uchwała z dnia 26 lutego 2018 r.;

–          Zgromadzenie Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – uchwała z dnia 27 lutego 2018 r.;

–          Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – uchwała z dnia 28 lutego 2018 r.;

–          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej – uchwała z dnia 1 marca 2018 r.;

–          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie – uchwały z dnia 14 grudnia 2017 roku, z dnia 26 lutego 2018 r. oraz z dnia 15 marca 2018 r.

W związku z powyższym, zwracamy się z  apelem do wszystkich nowo wybranych członków KRS o wsłuchanie się w głos środowiska, z którego pochodzą  i rezygnację z  członkostwa w organie, który bez realnej reprezentacji sędziów, ma charakter fasadowy.

Przypominamy, że jako sędziowie sądów powszechnych zawsze winniśmy „stać na straży prawa, służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.

Zobowiązujemy prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania podjętej w dniu dzisiejszym uchwały na stronie internetowej sądu oraz do przesłania jej do członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych w dniu 6 marca 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments