K. Izdebski (Fundacja ePaństwo): Autorem „Stanowiska Trybunału Konstytucyjnego” jest jedna osoba

Równo po 2 miesiącach od dnia złożenia wniosku  do Trybunału Konstytucyjnego (sic!) otrzymaliśmy odpowiedź kto jest autorem „Stanowiska Trybunału Konstytucyjnego odnośnie Forum Współpracy Sędziów”. Stanowiska, które po naszym wniosku zostało usunięte ze strony Trybunału. Autor jest jeden i jest nią Julia Przyłębska.

Nasz wniosek o udostępnienie danych i późniejsze odkrycie, że stanowisko zostało usunięte ze strony Trybunału opisaliśmy w naszym tekście ze stycznia. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź, która może wskazywać jakie powody stały za usunięciem tego dokumentu. Otóż okazało się, że jedyną osobą, która napisała stanowisko i zadecydowała o jego publikacji była właśnie Julia Przyłębska. Poniżej prezentujemy nasze pytania i udzielone przez Trybunał odpowiedzi:

1. Kto jest autorem tego stanowiska? Proszę o podanie imienia i nazwiska/imion i nazwisk oraz pełnionych funkcji
Ad. 1. Autorem „Stanowiska” jest Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pani Julia Przyłębska.
2. Czy powołane stanowisko było przedmiotem dyskusji ze wszystkimi sędziami Trybunału?
Ad. 2, Odpowiedź jest bezprzedmiotowa z uwagi na odpowiedź na pkt. 1
3. Proszę o przekazanie kopii korespondencji dotyczącej sformułowania i akceptacji powołanego stanowiska.
Ad. 3. Informujemy, że organ nie jest w posiadaniu żądanej informacji, albowiem żądany dokument nie został wytworzony.
4. Którzy sędziowie (proszę o podanie imion i nazwisk) zgodzili się z treścią stanowiska wyrażając swoje poparcie?
Ad. 4. Odpowiedź jest bezprzedmiotowa z uwagi na odpowiedź na pkt. 1
5. Czy, a jeśli tak, to proszę o podanie imion i nazwisk, niektórzy sędziowie Trybunału odmówili zaakceptowania tekstu stanowiska?
Ad. 5. Odpowiedź jest bezprzedmiotowa z uwagi na odpowiedź na pkt. 1
6. Kto zadecydował (imię, nazwisko i funkcja) zadecydował o opublikowaniu stanowiska na stronie internetowej Trybunału?
Ad. 6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Przekazane informacje obrazują dość osobliwą politykę komunikacyjną osoby wykonującej obowiązki Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedzi przekazanej nam z Trybunału wskazano również, że „z art. 12  ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) Prezes Trybunału reprezentuje Trybunał na zewnątrz.” Czym innym wydaje się jednak reprezentowanie Trybunału, a czym innym tworzeniu stanowisk, które sprawiają wrażenie jakby przez Trybunał, a więc wszystkich sędziów, zostały opracowane. A jak się okazuje, nawet o nim nie wiedzieli.

Czeka nas jeszcze dowiedzenie się, czy to również Julia Przyłębska zdecydowała o usunięciu tego „stanowiska” ze strony.

Krzysztof Izdebski

Fundacja ePaństwo

Ocena Czytelników
[Razem: 5 Średnio: 4]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o
%d bloggers like this: