List otwarty do Prezesa Rady Ministrów w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r.

0
(0)

Prezes Rady Ministrów
Pan Mateusz Morawiecki
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

Przywołując art. 190 ust. 2 Konstytucji, zwracamy się do Pana Premiera o ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15. Obowiązek ten spoczywa na organie wydającym Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, to jest na Prezesie Rady Ministrów.

W swoim exposé powiedział Pan, że myślą przewodnią, która przyświeca Panu przy wszystkich działaniach, taką naczelną ideą i dewizą, jest zawołanie Wyspiańskiego: „Polska to wielka rzecz”. Spod jego pióra pochodzą także słowa Poety do Maryny: Słowa, słowa, słowa, słowa. Ma Pan możliwość sprawienia, że słowa, czy z nieogłoszonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy te pochodzące wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej staną się wiarygodne.

Milczące i uporczywe nieogłaszanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi naruszanie Konstytucji. Upływa 24 miesiące od dnia wydania wyroku.

W tej sytuacji akt ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw wymaga pewnej odwagi. Składał Pan jednak wobec Prezydenta Rzeczypospolitej uroczystą przysięgę dochowania wierności postanowieniom Konstytucji. Skoro dla poszanowania ustawy zasadniczej niezbędna jest odwaga polityczna, to czas najwyższy, kierując się dobrem wspólnym, zapewnić by obywatele i sądy nie miały wątpliwości, co jest słuszne, a co nie. Mających wątpliwości, czy Rzeczpospolita Polska jest wciąż w pełni demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej przekonać można, publikując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.

Zapewne znany Panu poeta pisał: Którzy bezprawiu mówią nie, to choćby nawet słabi byli, to choćby nie najmądrzej żyli, solą tej ziemi są.

Panie Premierze,

W grudniu 2017 r. siedmioro sędziów orzekających Trybunału Konstytucyjnego: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik – w uzupełnieniu „Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.” – napisało: „W 2016 r. doszło do odmowy publikacji w Dzienniku Ustaw wyroków TK: wydanych w sprawach K 47/15, K 39/16 oraz K 44/16. Nieopublikowanie tych wyroków stanowi drastyczne naruszenie art. 190 ust. 1 Konstytucji, w myśl którego wyroki TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że organy władzy wykonawczej nie mają kompetencji do dokonywania oceny wyroków TK i decydowania o tym, które z nich zasługują na publikację.”

Powiedział Pan niedawno w wywiadzie dla tygodnika der Spiegel: „Wyjście Polski z Unii jest wykluczone.” Jak Pan wie, Unia Europejska jest unią prawa. W państwach tej Unii szanuje się ostateczność wyroków sądów.

Prosimy zatem niezwłocznie polecić ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15. Sprawa jest szczególnie ważna. Nie wykona jej jakikolwiek Pański podwładny w KPRM.

Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Ani zdradzieckie mordy, ani kanalie, Polacy.

Warszawa, dnia 4 marca 2018 roku

Od Redakcji: Podpisy pod Listem otwartym można składać w Warszawie w Przyczepie z Licznikiem naprzeciwko Kancelarii Premiera w Al. Ujazdowskich a także we wszystkich siedzibach Komitetu Obrony Demokracji.

Pierwszy podpis złożył pod Listem prof. Andrzej Rzepliński

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments