FOR: Jak Sejm ukrywa podpisy poparcia do nowej KRS

  • Kancelaria Sejmu nie ujawniła podpisów pod kandydaturami do nowej KRS, w tym list sędziów, którzy poparli kandydatów.
  • Służby prawne parlamentu przedłużyły termin na podjęcie decyzji ws. udostępnienia dokumentów do marca, czyli już po dokonaniu przez Sejm wyboru członków Rady.
  • Działania Kancelarii Sejmu są niezgodne z prawem, niekonsekwentne i sprzeczne z opinią Biura Analiz Sejmowych.
  • Nieprawdziwe okazały się zapewnienia większości rządzącej o jawności procesu wyboru sędziów do KRS.
  • Większość kandydatów do nowej Rady jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana z politykiem – Ministrem Sprawiedliwości.
  • Nieujawnienie list poparcia wzmacnia obawy, że nowa KRS będzie kolejnym organem władzy sądowniczej podporządkowanym politykom.

W rzeczywistości tylko dwa urzędy w Polsce – Kancelaria Sejmu i Ministerstwo Sprawiedliwości – wiedzą, kto zgłosił kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, oraz że zgłoszenia te są prawidłowe. Kancelaria Sejmu, jak do tej pory, nie udostępniła list z podpisami poparcia dla sędziów ubiegających się o członkostwo w Radzie. Sejmowi urzędnicy przedłużyli termin na odpowiedź na nasz wniosek o przesłanie list poparcia do marca, czyli już po wyborze przez Sejm członków nowej KRS, zaplanowanym na koniec lutego.

Nieudostępnienie informacji o tym, kto stoi za kandydatami do nowej Rady to kolejny powód do tego, by zakładać, że KRS – po Trybunale Konstytucyjnym – stanie się następnym organem władzy sądowniczej podporządkowanym politykom. Potwierdzają to m.in. życiorysy kandydatów do Rady i powiązania osób zaangażowanych w proces wyboru z Ministrem Sprawiedliwości. A to otwiera nowy etap naruszania zasad państwa prawa przez rządzącą większość

 

Ocena Czytelników
[Razem: 3 Średnio: 5]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o