W Senacie Dagmara Pawełczyk-Woicka o niepokoju „tematem weryfikacji sędziów”, a senator Barbara Zdrojewska o braku reakcji KRS na represje wobec sędziów

0
(0)

10 lipca senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności rozpatrzyła Informację o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2023 r.

Informację pokrótce omówiła przewodnicząca rady, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przedstawiając głównie informacje statystyczne. W 2023 r. odbyło się 20 posiedzeń plenarnych, KRS obradowała łącznie przez 89 dni. Rada rozpoznała 1104 zgłoszenia do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, administracyjnych, w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkich sądach administracyjnych, które pochodziły od 1096 osób. KRS przedstawiła prezydentowi wnioski o powołanie 616 osób do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w sądach różnych szczebli i na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkich sądach administracyjnych. Do rady wpłynęło 110 aktów normatywnych, które podlegały opracowaniu i zaopiniowane przez członków rady. Do Krajowe Rady Sądownictwa wpłynęło 4181 skarg i wniosków obywateli. W zakresie przeprowadzonych przez Komisję do Spraw Wizytacji i Lustracji w 2023 r. Rada podjęła 4 uchwały, w tym 3 uchwały o zarządzeniu lustracji i jedną o przyjęciu sprawozdania z przeprowadzonej lustracji. Jedna z nich dotyczyła działalności sądów w związku z tragiczną śmiercią dziecka. Przewodnicząca Pawełczyk-Woicka poinformowała, że Krajowa Rada przeprowadziła 7 lustracji losowo wybranych sądów i spraw, w wyniku których stwierdziła dużą rozbieżność w wymierzaniu kar. Do Krajowej Rady wpłynęło też 45 wyroków nieprawomocnych sądów dyscyplinarnych, a rada po ich analizie złożyła siedem odwołań.

Przewodnicząca podkreśliła, że w 2023 r. Krajowa Rada Sądownictwa zajęła 9 stanowisk w sprawach dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych, w tym stanowisko w sprawie prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezawisłości sędziów w okresie kampanii wyborczej, a także podjęła uchwałę w obronie nieusuwalności sędziów. Przewodnicząca Pawełczyk-Woicka wyraziła przekonanie, że „głęboki niepokój budzą wśród sędziów zapowiedzi weryfikacji i  to, co się dzieje wokół sądownictwa”, z czym związana była wymieniona uchwała.

W opinii przewodniczącej rady Pawełczyk-Woickiej, obecnie „największym zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa i jego prawidłowego funkcjonowania jest wprowadzenie do debaty publicznej tematu weryfikacji sędziów”.

W dyskusji senator Barbara Zdrojewska oceniła, że w informacji przedstawiony został nieprawdziwy obraz pracy Krajowej Rady Sądownictwa. Uznała za oburzające insynuacje, jakoby obecnie miało miejsce prześladowanie sędziów. Senator przypomniała, że z powodu wprowadzenia do obiegu prawnego w czasie rządów PiS niekonstytucyjnych ustaw, co nie miało precedensu w żadnym demokratycznym kraju, w Polsce mamy obecnie do czynienia z kryzysem w sądownictwie. Za ten kryzys całkowitą odpowiedzialność ponosi poprzednia władza, a obecny minister sprawiedliwości robi wszystko, żeby doprowadzić do normalizacji sytuacji. W opinii senator Zdrojewskiej, „deforma Ziobry doprowadziła de facto do zmiany ustroju w Polsce”. Senator wyraziła nadzieję, że także sytuacja w Krajowej Radzie Sądownictwa zostanie wkrótce wyjaśniona. Senator wyraziła oburzenie, że w ostatnich latach Krajowa Rada Sądownictwa nie reagowała na przypadki represji zastosowanych przez poprzedniego ministra sprawiedliwości wobec sędziów. Wyraziła też nadzieję że obecna KRS zostanie sprawiedliwie oceniona nie tylko przez historię, ale i przez środowisko sędziowskie. /CIS/

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments