Sędzia Cezariusz Baćkowski powołany przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego ad hoc i zbadania spraw członków KRS

5
(1)

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zarządzeniem z 27.06.2024 r. powołał sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Cezariusza Baćkowskiego na Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości (ad hoc) do prowadzenia spraw członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzedniej i obecnej kadencji, sędziów:

Sądu Okręgowego w Krakowie – Dagmary Pawełczyk-Woickiej,
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – Rafała  Puchalskiego,
Sądu Okręgowego w Warszawie – Stanisława Zduna,
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – Ireny Bochniak,
Sądu Rejonowego w Malborku – Katarzyny Chmury,
Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Dariusza Drajewicza,
Sądu Okręgowego w Krośnie – Grzegorza Furmankiewicza,
Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – Marka Jaskulskiego,
Sądu Okręgowego w Słupsku – Joanny Kołodziej-Michałowicz,
Sądu Okręgowego w Sosnowcu – Ewy Łąpińskiej
Sądu Rejonowego w Biłgoraju – Zbigniewa Łupiny,
Sądu Rejonowego w Nowym Targu – Krystyny Morawa-Fryźlewicz,
Sądu Rejonowego w Olsztynie – Macieja Nawackiego
Sądu Rejonowego w Wieliczce – Pawła Styrny,
Sądu Rejonowego w Słubicach – Jarosława Dudzicza
Sądu Okręgowego w Częstochowie – Leszka Mazura,
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – Macieja Mitery,
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie – Jędrzeja Kondka.

Zgodnie z art. 112 b §1 ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego.

18.03.2024 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia złożyło do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinień dyscyplinarnych oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby, które były lub nadal są członkami Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8.12.2017 r. Wskazano również na możliwość popełnienia deliktów dyscyplinarnych i przestępstw przez osoby, które były kandydatami na członków KRS, przez osoby, które podpisały listy poparcia sędziowskim kandydatom do KRS oraz wobec pełnomocników kandydatów na członków KRS ukształtowanej ustawą z 8.12.2017 r.

W uzasadnieniu zawiadomienia podano, że KRS ukształtowana ustawą z 8.12.2017 r. nie była i nie jest tożsama z organem konstytucyjnym, którego skład i sposób wyłaniania reguluje Konstytucja. Fakt ten potwierdziła uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2.06.2022 r. oraz uzasadnienia uchwał połączonych izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 23.01.2020 r. Niekonstytucyjny charakter neo-KRS potwierdziły również wyroki NSA z 6.05.2021 r., z 21.09.2021 r., z 11.10.2021 r.

Status tzw. neo-KRS jako organu działającego wbrew polskiej Konstytucji oraz z naruszeniem prawa europejskiego, a także w pełni zależnego od polityków, został również potwierdzony licznymi wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W opinii Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia powołanie neo-KRS umożliwiło Zjednoczonej Prawicy realizację zamachu stanu polegającego na próbie likwidacji trójpodziału władzy. Pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które realizowały zamach, sprawi by taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Sędziowie, którzy świadomie zdecydowali się wziąć udział w wyborach do upolitycznionego organu zwanego neo-KRS oraz neo-KRS(bis), przyczynili się do głębokiej destabilizacji państwa prawa w Polsce.

20.12.2023 r. Sejm RP podjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym.

Sejm ocenił, że trzy uchwały Sejmu z 6.03. 2018 r., 20.05.2021 i 12.05. 2022 r. w sprawie wyboru sędziów-członków KRS podjęto z rażącym naruszeniem Konstytucji RP. Skutkiem ich podjęcia było ukształtowanie składu KRS w sposób sprzeczny z Konstytucją, Traktatem o Unii Europejskiej oraz Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Doprowadziło to do utraty zdolności do realizacji przez KRS jej konstytucyjnych funkcji, szczególnie zdolności do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Sejm wezwał członków KRS, wybranych do jej składu wbrew Konstytucji, do zaprzestania działalności w Radzie. W uchwale podkreślono również, że Sejm deklaruje podjęcie działań na rzecz przywrócenia zgodności stanu prawnego ze standardami konstytucyjnymi oraz międzynarodowymi. Wezwano również organy władzy publicznej, szczególnie Prezydenta do niezwłocznego podjęcia działań przywracających KRS pozycji ustrojowej, funkcji konstytucyjnych i właściwych dla demokratycznego państwa prawnego.

Mając na uwadze zarzuty podnoszone przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i uchwałę Sejmu z 20.12.2023 r., zasadnym było w ocenie Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara powołanie niezależnego Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia sprawy obecnych i byłych członków KRS.

Cezariusz Baćkowski jest sędzią z ponad 30 letnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach karnych. Od lipca 2008 r. pełni stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Obecnie jest Zastępcą Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Wizytatora do Spraw Karnych w tym sądzie. Po powołaniu na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego orzekał w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Pełnił również funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Doświadczenie sędziego Cezariusza Baćkowskiego jest gwarancją bezstronnego, niezależnego i profesjonalnego prowadzenia powierzonych mu spraw dyscyplinarnych.

ms.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments