19 przestępstw Piebiaka, 12 – Iwańca, 10 – Radzika, 3 – Cichockiego: Wnioski o uchylenie immunitetów sędziowskich w aferze hejterskiej

5
(1)

Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował dzisiaj 4 wnioski do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o podjęcie uchwał zezwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów: Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego i Przemysława Radzika – informuje komunikat prasowy Prokuratury Krajowej

Podstawą skierowania wniosku są ustalenia śledztwa o sygn. 2011-1.Ds.11.2024 dot. przekroczenia uprawnień służbowych w bliżej nieustalonym dniu, jednak nie później niż do dnia 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie, przez funkcjonariuszy publicznych pełniących funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości, w szczególności poprzez niedopuszczalne przetwarzanie danych osobowych, działając tym samym na szkodę interesu prywatnego i publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art. 107 ust. 1 ustawy z  dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. W sprawie tej Emilii S. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 266 § 2 kk w zw. z art. 21 § 2 kk i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Poseł na Sejm RP Anny Żukowskiej z dnia 20 sierpnia 2019 r. o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. oraz art.107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

Postępowanie w tej sprawie wszczęto w dniu 21 sierpnia 2019 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, a następnie kontynuowano w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy, a od dnia 17 kwietnia 2024 r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy w postaci: zabezpieczonych w Ministerstwie Sprawiedliwości elektronicznych nośników danych i danych informatycznych z serwera, analizy aktywności na portalach społecznościowych osób, które miały być związane z tzw. „aferą hejterską”, wydruków artykułów publikowanych w prasie i na stronach internetowych, zawierających dane pozyskane w nieuprawniony sposób, a mających na celu zdyskredytowanie określonych sędziów, danych użytkowników określonych kont pocztowych, adresów mailowych i numerów IP komputerów, bilingów połączeń telefonicznych oraz zawartości skrzynek pocztowych e-mail użytkowanych przez Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego, Przemysława Radzika i Emilię S. Przesłuchano szereg świadków, w tym 21 pokrzywdzonych, a także uzyskano opinie biegłych z zakresu pisma ręcznego i dokumentów oraz  informatyki.

Dowody te pozwoliły na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że  sędziowie Łukasz Piebiak, Jakub Iwaniec, Arkadiusz Cichocki i Przemysław Radzik oraz Emilia S. działali w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym sędzia Łukasz Piebiak kierował jej działalnością. Uczestnicy grupy prowadzili działania przeciwko sędziom, w tym przede wszystkim skupionym w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia, z wykorzystaniem sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości. Osoby te były dobrze zorganizowane, posiadały precyzyjnie określony podział ról. Działały  wspólnie w celu zdyskredytowania sędziów, którzy publicznie krytykowali przeprowadzaną przez ówczesny rząd reformę wymiaru sprawiedliwości, wspierając w ten sposób władzę wykonawczą. Działalność przestępcza polegała na:

  • nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych sędziów, zawartych w różnego rodzaju dokumentach służbowych,
  • ujawnianiu osobom nieuprawnionym informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności służbowych, w tym przekazywaniu ich dziennikarzom celem ich publikacji,
  • ujawnianiu tych dokumentów i informacji na portalach społecznościowych,
  • publikowaniu treści znieważających oraz zniesławiających sędziów sądów powszechnych, mających także postać podżegania i pomocnictwa do takich działań innych osób korzystających z mediów społecznościowych,
  • przekraczaniu uprawnień poprzez inicjowanie postępowań dyscyplinarnych, mających na celu zdyskredytowanie określonych sędziów w opinii publicznej, wywołanie w nich poczucia obawy, a tym samym zniechęcenie do prowadzonej przez nich krytyki reformy wymiaru sprawiedliwości.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przedstawienie Łukaszowi Piebiakowi zarzutu popełnienia 19 przestępstw, a w tym: 

z art. 258 § 1 i 3 kk, z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 231 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 266 § 2 kk i art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, z art. 266 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

Jakubowi Iwańcowi 12 przestępstw,  a w tym:

z art. 258 § 1 kk, z art. 231 § 1 kk i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, z  art. 231 § 1 kk i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

Arkadiuszowi Cichockiemu 3 przestępstwa, a w tym:

z art. 258 § 1 kk, z  art. 266 § 2 kk w zw. z art. 21 § 2 kk i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk;

Przemysławowi Radzikowi 10 przestępstw, a w tym: 

z art. 258 § 1 kk , z art. 266 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, z art. 266 § 2 kk i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, z art. 266 § 2 kk i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

Pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymaga wyrażenia zgody przez właściwy sąd dyscyplinarny. We wniosku o uzyskanie tej zgody należy wykazać, że zgromadzony materiał dowody daje podstawę do przedstawienia sędziemu zarzutu popełnienia przestępstwa.

prok. Anna Adamiak
Rzecznik Prasowy
Prokuratora Generalnego

pk.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments