Sądownictwo, prokuratura: odwołania, powołania (odc. 28). Rzeszów, Słupsk

0
(0)

Odwołanie Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał z upływem 13.06.2024 r. sędziów: Waldemara Kroka i Grzegorza Plisia (odpowiednio z funkcji prezesa i wiceprezesa) Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz sędziego Tomasza Berezowskiego z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Odwołanie wyżej wymienionych sędziów zostało poprzedzone procedurą odwołania – wystąpieniem do Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie, które 12.06. 2024 r. podjęło uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu zamiaru ich odwołania przez Ministra Sprawiedliwości z funkcji prezesa/wiceprezesa sądu.

W odniesieniu do sędziego Waldemara Kroka, w wystąpieniu do Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie podkreślone  zostało, że przebieg jego kariery zawodowej przyspieszył po tym, jak w 2021 r. podpisał listy poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Grzegorzowi Furmankiewiczowi, Joannie Kołodziej-Michałowicz, Zbigniewowi Łupinie, Maciejowi Nawackiemu, Łukaszowi Piebiakowi, Rafałowi Puchalskiemu i Pawłowi Styrna – kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa (ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r., przy czym wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS w nowym składzie została powołana po przerwaniu konstytucyjnej kadencji członków wcześniejszej, zgodnej z Konstytucją KRS), a w szczególności:

  • 13 lutego 2022 r. został ponownie powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy;
  • 21 grudnia 2022 r., po pozytywnym zaopiniowaniu jego kandydatury przez nieprawidłowo ukształtowaną KRS, został powołany przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie; nastąpiło to w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce, nie mówiąc już o uchwale połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej;
  • 1 lutego 2023 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Opisany przebieg kariery sędziego Waldemara Kroka, szczególnie w okresie od 2021 r., z jednej strony wskazuje na wyjątkowe zaufanie, jakim sędzia cieszył się u patronującego jego karierze polityka – Ministra Sprawiedliwości, a z drugiej strony na całkowite lekceważenie przez niego licznych sygnałów jednoznacznie wskazujących, że uczestniczy w procedurze naruszającej Konstytucję i prawo europejskie, czego nie da się pogodzić z etosem sędziowskim.

Pełnienie funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, a więc dużego sądu znajdującego się na wysokiej pozycji w hierarchii sądownictwa powszechnego w kraju, przez Waldemara Kroka jawi się jako sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

* Dodatkowo Ministerstwo informuje, że Minister Sprawiedliwości pismem z 22.05.2024 r. poinformował Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w trybie art. 27 § 2 u.s.p., o zamiarze odwołania wiceprezesa tego sądu Wojciecha Dudka, przy czym Wojciech Dudek w związku ze złożoną rezygnacją (28.05.2024 r.) został odwołany z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie z upływem dnia 3 czerwca 2024 r.

Rozpoczęcie procedury odwołania Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku

Rozpoczęto (14.06.2024 r.) procedurę odwołania Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku oraz ich zawieszenia w pełnieniu czynności.

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu. Kolegium jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

14 czerwca 2024 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędzi Agnieszki Leszkiewicz pełniącej funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku i sędziego Ryszarda Błenckiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem 15 czerwca 2024 r. w pełnieniu czynności.

W odniesieniu do sędziów: Agnieszki Leszkiewicz i Ryszarda Błenckiego wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonego przez ogół sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku w ich wyborze na stanowisko prezesa i wiceprezesa sądu.

Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

Wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziów: Agnieszki Leszkiewicz i Ryszarda Błenckiego dodatkowo został uzasadniony treścią Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z 23 lutego 2024 r. wzywająca Prezes i Wiceprezesa do rezygnacji z zajmowanych funkcji. W treści apelu wskazano, iż kierownictwo sądu zostało powołane w nietransparentnej procedurze, arbitralną decyzją Ministra Sprawiedliwości przy jednoczesnym braku doświadczenia zarządczego. W ocenie sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku obecne kierownictwo nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania powierzonych im funkcji z uwagi na ich kwalifikacje, postawę etyczną, sposób uzyskania funkcji prezesa i wiceprezesa, brak szacunku do kadry sędziowskiej, czego z kolei nie można pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Uchwała została podjęta większością 26 głosów, przy 2 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Rejonowego w Słupsku po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem.

ms.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments