Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami

0
(0)

Jak poinformowała 13 czerwca Prokuratura Krajowa Prokurator Generalny Adam Bodnar dostrzegając wagę problematyki związanej z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2024 r. powołał Zespół, którego celem jest przygotowanie założeń systemowej, kompleksowej i szczegółowej strategii przeciwdziałania takim zachowaniom i ich karania.

Pracami Zespołu pokieruje dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, ekspertka w zakresie prawa antydyskryminacyjnego specjalizująca się m. in. w prawnych aspektach przeciwdziałania antysemityzmowi, ksenofobii oraz dyskryminacji na tle rasowym i religijnym, systemie ochrony  praw człowieka ONZ oraz w ochronie i prawnych granicach wolności wypowiedzi. Zespół ma charakter interdyscyplinarny.

Do jego głównych zadań należą:

  1. analiza sposobów reagowania na przestępstwa motywowane uprzedzeniami przez właściwe organy państwa, w tym jednostki organizacyjne prokuratury,
  2. wskazanie podstawowych obszarów braku właściwej reakcji, zwłaszcza w aspekcie obowiązującego sytemu prawnego, wraz z projektami zmian legislacyjnych,
  3. przeprowadzenie analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych  związanego ze stosowaniem przepisów, dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.
  4. prowadzenie konsultacji z sędziami, prokuratorami i przedstawicielami innych zawodów prawniczych oraz organizacji społecznych w celu ustalenia najistotniejszych problemów związanych z doborem właściwych narzędzi przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.
  5. inicjowanie badań zmierzających do diagnozowania zjawisk sprzyjających rozpowszechnianiu mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

Zespół opracuje nowe wytyczne i polecenia, które mają zapewnić właściwą reakcję organów władzy państwowej w związku z przestępstwami tego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem problemu mowy nienawiści obecnej w Internecie.

Przygotuje także zbiór dobrych praktyk i rekomendacji co do metod przeciwdziałania takim zachowaniom.

Ponadto, we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury przygotuje materiały szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów dotyczące tego zagadnienia.
Postępowania przygotowawcze prowadzone w sprawach o przestępstwa z nienawiści pozostają w stałym zainteresowaniu Prokuratury Krajowej.

We wszystkich prokuraturach okręgowych i rejonowych wyznaczono po dwóch prokuratorów do prowadzenia spraw tej kategorii. Ponadto w prokuraturach okręgowych, regionalnych oraz w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej prowadzony jest stały monitoring  spraw, co pozwala na gromadzenie i analizę materiałów
z jednostek podległych, w tym danych dotyczących form, kierunków i dynamiki tego rodzaju przestępczości oraz sposobu działania sprawców.

W dniu 13 czerwca 2024 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 50 rocznicy śmierci Jana Żabińskiego (działacza na rzecz walki z antysemityzmem), w której wzięli  udział m. in. przedstawiciele: Fundacji Żabińskich, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA. Prokuratora Generalnego reprezentował Zastępca Prokuratora Krajowego Marek Jamrogowicz, który poinformował obecnych uczestników o powołaniu przez Prokuratora Generalnego Zespołu do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, a także przedstawił założenia i cele jego działalności.

pk.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments