Sądownictwo, prokuratura: odwołania, powołania (odc. 25). Koszalin, Toruń, Gliwice, Kraków

0
(0)

Wszczęcie procedury odwołania ze stanowisk prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz ich zawieszenia z dniem 3 czerwca 2024 r. w pełnieniu czynności

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

W dniu dzisiejszym Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Koszalinie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionej funkcji sędzi  Justyny Celińskiej pełniącej funkcję Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziego Tomasza Krzemianowskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem 3 czerwca 2024 r.  w pełnieniu czynności.

W odniesieniu do sędziów: Justyny Celińskiej i Tomasza Krzemińskiego wniosek Ministra został uzasadniony brakiem udziału samorządu sędziowskiego w ich wyborze na stanowiska prezesa i wiceprezesa sądu. Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami. Kolejnym argumentem przemawiającym za wszczęciem procedury odwołania z zajmowanych stanowisk ww. sędziów jest podpisanie przez nich list poparcia sędziego Łukasza Piebiaka, kandydującego do Krajowej Rady Sądownictwa (nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.) w latach 2021 i 2022 r.

Dodatkowo wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędzi Justyny Celińskiej został uzasadniony apelem 75 sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziów sądów rejonowych z właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie w którym wskazano, iż pani sędzia utraciła zaufanie ogółu sędziów, którzy nie widzą możliwości pozytywnego ułożenia współpracy w przyszłości.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Koszalinie po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji tych sądów, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób.

Powołanie prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu, Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powołał 3 czerwca 2024 r.: – Wojciecha Modrzyńskiego, sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu, do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu; – Henryka Brzyżkiewicza, sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach; – Tomasza Szymańskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Akty powołania na okres 6 lat zostały podpisane 31 maja br.

Wojciech Modrzyński od 1999 r. był asesorem sądowym, a od 2001 r. sędzią Sądu Rejonowego w Toruniu. W 2009 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego, a w 2010 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego. Wojciech Modrzyński jest sędzią cywilistą i orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Toruniu, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału.

Henryk Brzyżkiewicz od 1991 r. był asesorem sądowym, od 1993 r. sędzią Sądu Rejonowego w Gliwicach. W 2001 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego a od 1 stycznia 2009 r. do 27 marca 2012 r. pełnił funkcję wiceprezesa tego sądu. Następnie od 28 marca 2012 r. do 9 listopada 2017 r. był prezesem Sądu Okręgowego w Gliwicach. Henryk Brzyżkiewicz jest sędzią cywilistą i orzeka w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Tomasz Szymański od 1991 r. był asesorem sądowym, od 1993 r. sędzią Sądu Rejonowego w Myślenicach, następnie sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Od 2001 r. delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie. W 2002 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie. Od 1.06.2008 r. do 26.06.2014 r. pełnił funkcję prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.
Od 2014 r. jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W latach 2015-2023 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a w 2024 r. został powołany do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości. Tomasz Szymański jest sędzią karnistą i orzeka w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments