Adam Bodnar odwołuje z delegacji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie pięcioro sędziów, wśród nich Dagmarę Pawełczyk-Woicką

5
(2)

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o odwołaniu delegacji do pełnienia obowiązków Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie z upływem 31 marca 2024 roku.
Minister Sprawiedliwości podjął (28.03.2024) decyzję o odwołaniu delegacji do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie następujących sędziów:

  1. Piotra Maksymowicza,
  2. Agnieszki Stachniak-Rogalskiej,
  3. Jolanty Stasińskiej,
  4. Dagmary Pawełczyk-Woickiej,
  5. Adama Jaworskiego

Zgodnie z art. 77 § 4 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) sędzia delegowany do pełnienia obowiązków w innym sądzie, w wyjątkowych wypadkach w sądzie wyższym, na czas nieokreślony, może być odwołany z delegowania przez Ministra Sprawiedliwości bez zachowania okresu uprzedzenia.

Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że delegacja sędziego do pełnienia obowiązków w sądzie wyższym zgodnie z przepisami ustawy u.s.p. może nastąpić w wyjątkowych okolicznościach.

Przyczyną odwołania delegacji sędziów: Piotra Maksymowicza, Agnieszki Stachniak-Rogalskiej, Jolanty Stasińskiej, Dagmary Pawełczyk-Woickiej oraz Adama Jaworskiego jest brak odpowiedniego doświadczenia i stażu orzeczniczego, pozwalającego na orzekania w sądzie apelacyjnym.

Sędzia Piotr Maksymowicz

został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 8 czerwca 2022 roku, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.
Następnie, od dnia 1 października 2023 r., został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze zaledwie 1 roku i 3 miesięcy był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

Sędzia Agnieszka Stachniak-Rogalska

została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.
Następnie, od dnia 25 października 2023 r., została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze 2 lat i 8 miesięcy była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

Sędzia Jolanta Stasińska

została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.
Następnie od dnia 1 stycznia 2024 r. (data wydania aktu delegacji 30 listopada 2023 r.) została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze 2 lat i 11 miesięcy była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 8 września 2020 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r., której sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka była członkiem w momencie przeprowadzania procedury konkursowej.
Następnie, od dnia 1 listopada 2023 r. (data wydania aktu delegacji 12 października 2023 r.) została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze około 3 lat była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego, zwłaszcza że przez większość okresu orzekała w sądzie okręgowym.
Sędzia Pawełczyk-Woicka była zarazem prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie i członkiem, a potem przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa, co sprawia, że orzekała w minimalnym wymiarze pensum sędziowskiego.

Sędzia Adam Jaworski

został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.
Następnie, od dnia 16 lipca 2024 r. (data wydania aktu delegacji 13 lipca 2023 r.), został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, na okres do dnia 15 stycznia 2024 r.
Zwraca uwagę, że delegację do dalszego orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Sędzia Adam Jaworski uzyskał już dnia 28 listopada 2023 r. W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze niespełna 2 lat był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

1 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments