Sądownictwo, prokuratura: odwołania, powołania (odc. 11) – wszczęte procedury odwołania 8 prezesów i wiceprezesów sądów w apelacji katowickiej

0
(0)

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o wszczęciu procedury odwołania ze stanowiska Prezes Sąd Apelacyjnego w Katowicach oraz Prezesów i Wiceprezesów Sądów Okręgowych w Bielsko-Białej, Rybniku, Gliwicach i Sosnowcu oraz ich zawieszeniu w pełnieniu czynności.

W związku z rozpoczęciem (20 marca br.) procedury odwołania Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach sędzi Katarzyny Frydrych, Minister Adam Bodnar złożył wnioski o odwołanie prezesów i wiceprezesów SO apelacji katowickiej. Kolegia tutejszych sądów otrzymały informacje o zamiarze odwołania

1. Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej sędzi Anny Szwed-Szczygieł;
2. Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Patryka Poniatowskiego;
3. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Wojciecha Głowackiego;
4. Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Bartłomieja Witka;
5. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku sędzi Ewy Janik;
6. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Pawła Stępnia;
7. Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzi Ewy Łąpińskiej;
8. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu Katarzyny Czerwińskiej-Koral.

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy „dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach sędzi Katarzyny Frydrych:

•    powołanie na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
•    powołanie na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od dnia 8.04.2021 r.;
•    złożenie podpisu na liście poparcia sędzi D. Pawełczyk-Woickiej; kandydującej do Krajowej Rady Sądownictwa (ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r.);
•    powołanie dekretem z dnia 17 lipca 2023 na stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej sędzi Anny Szwed-Szczygieł:

•    w związku rekomendacją kandydatury Anny Szwed-Szczygieł do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w dniu 7.10.2016 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej wyraziło zdecydowanie negatywną opinię o kandydatce (11 głosów za, 47 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących się). W świetle obowiązujących wówczas przepisów sprzeciw samorządu sędziowskiego i legalnej Krajowej Rady Sądownictwa uniemożliwiał wybór kandydata Ministra Sprawiedliwości na stanowisko prezesa sądu;
•    objęcie stanowiska wiceprezesa Sadu Okręgowego w Bielsku-Białej pomimo negatywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej (3 głosy za, 6 głosów przeciw);
•    powołanie na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej przez ministra Zbigniewa Ziobrę, w sytuacji, kiedy znowelizowane w 2017 roku przepisy ustawy o ustroju sadów powszechnych wyeliminowały wpływ samorządu sędziowskiego na wybór prezesów sądów (o braku akceptacji dla jej kandydatury świadczy fakt, że dnia 20 marca 2023 r., na zgromadzeniu SO w Bielsku-Białej, na którym była przedstawiana jako prezes stawiło się zaledwie 16 spośród 43 sędziów tegoż sądu).

Przesłanki odwołania Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Patryka Poniatowskiego:

•    podpisanie w 2018 r. listy poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi i Joannie Kołodziej-Michałowicz, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;
•    podpisanie w 2022 r. list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi i Leszkowi Mazurowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;
•    Powołanie w czerwcu 2019 r. na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach;
•    Powołanie w dniu 04.02.2021 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
•    przebieg konkursu w październiku 2023 r. przed nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa na stanowisko sędziego w cywilnym wydziale Sądu Apelacyjnego w Katowicach, pomimo tego, że dotychczas orzekał w wydziale karnym.

Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Wojciecha Głowackiego:

•    podpisanie w 2018 r. list poparcia sędziom: Leszkowi Mazurowi, kandydującemu do Krajowej Rady Sądownictwa (ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r.);
•    podpisanie w 2022 r. list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi i Łukaszowi Piebiakowi, który kandydowali do Krajowej Rady Sądownictwa;
•    delegowanie od 08.05.2018 r. na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach i objecie funkcji przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego;
•    powołanie od 11.11.2018 r. na stanowisko prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
•    powołanie w dniu 26 kwietnia 2022 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
•    powołanie w dniu 13 listopada 2023 r. na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Przesłanki odwołania Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Bartłomieja Witka:

•    powołanie dniu 19.02.2018 r. na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przez wiceministra Łukasza Piebiaka;
•    powołanie w dniu 1.09.2023 r. na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku przez ministra Zbigniewa Ziobro (w sytuacji, kiedy dopiero z dniem 11.12.2023 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku);
•    powołanie na wskazane wyżej stanowiska nastąpiło w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku sędzi Ewy Janik:

•    podpisanie list poparcia sędziom: Jędrzejowi Kondek i Leszkowi Mazurowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.;
•    ponownie podpisanie list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi w 2022 r.;
•    powołanie w dniu 1.03.2022 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
•    powołanie w dniu 08.03.2022 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
•    powołanie w dniu 1.07.2023 r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku (bez udziału samorządu sędziowskiego).

Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Pawła Stępnia:

•    podpisanie list poparcia sędziom: Teresie Kurcyusz-Furmanik i Leszkowi Mazurowi do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.;
•    ponownie podpisanie w 2022 r. list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;
•    powołanie w dniu 23.05.2018 r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przez wiceministra Łukasza Piebiaka;
•    powołanie w dniu 15.07.2020 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku;
•    powołanie w dniu 24.03.2021 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
•    w dniu 07.05.2021 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku.

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzi Ewy Łąpińskiej:

•    w dniu 6 marca 2018 r. została wybrana przez Sejm VIII kadencji na członka Krajowej Rady Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
•    w 2022 r. podpisała listy poparcia sędziom: Katarzynie Chmurze, Leszkowi Mazurowi, Maciejowi Miterze i Pawłowi Styrnie, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;
•    w dniu 12 maja 2022 r. ponownie została wybrana przez Sejm VIII kadencji na członka Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.;
•    w dniu 1.04.2022 r. została powołana do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
•    w dniu 27.01.2023 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sosnowcu, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzi Katarzyny Czerwińskiej-Koral:

•    w dniu 16.03.2023 została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sosnowcu po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
•    w dniu 17.07.2023 r. została powołana na stanowisko wiceprezesa Sądu        Okręgowego w Sosnowcu przez wiceminister Katarzynę Frydrych w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Do czasu zakończenia procedury wszyscy odwoływani prezesi i wiceprezesi sądów zostali zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments