Sąd Okręgowy w Szczecinie potwierdza bezskuteczność przywrócenia prokuratora ze stanu spoczynku do czynnej służby na podstawie incydentalnego przepisu

5
(1)

Sąd Okręgowy w Szczecinie umorzył dziś postępowanie karne zainicjowane aktem oskarżenia wniesionym przez prokurator Bogusławę Zapaśnik (sygn. akt: III K 348/22). Sąd uznał, iż prokurator Bogusława Zapaśnik w czasie wnoszenia aktu oskarżenia nie była prokuratorem w stanie czynnym, nie mogła więc wykonywać czynności prokuratora, a tym samym w sprawie wystąpiła tzw. przeszkoda procesowa w postaci „braku skargi uprawnionego oskarżyciela” (brak aktu oskarżenia) – informuje Prokuratura Krajowa w komunikacie prasowym na stronie internetowej.

Bezskuteczne przywrócenie ze stanu spoczynku

Pani Bogusława Zapaśnik „została przywrócona” do służby czynnej ze stanu spoczynku w dniu 19 maja 2016 r. na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze. Sąd uznał jednakże, iż przepis ten miał charakter incydentalny, a jego zastosowanie było ograniczone w czasie. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy w Szczecinie wskazał: „przywrócenie do czynnej służby w drodze specjalnego rozwiązania przewidzianego w art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze było możliwe tylko w okresie odpowiednio 30 oraz 60 dni od wejścia w życie ustawy, tj. licząc od dnia 4 marca 2016 roku. Powołanie w dniu 19 maja 2016 roku ze skutkiem od 1 czerwca 2019 roku – dokonane zostało bez obowiązującej podstawy prawnej.”

Sytuacja prawa prokuratora Dariusza Barskiego

Sytuacja Pani Bogusławy Zapaśnik jest tożsama z sytuacją Pana Dariusza Barskiego, gdyż oboje zostali „przywróceni” do czynnej służby na podstawie tego samego przepisu o charakterze incydentalnym (art. 47 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze), po upływie czasu jego obowiązywania (po 4 maja 2016 r.).

Dariusz Barski i Bogusława Zapaśnik są to jedyni prokuratorzy w Polsce, którzy usiłowali wrócić ze stanu spoczynku na podstawie powyższego przepisu po wyżej wskazanej dacie.

Powyższe orzeczenie Sądu pośrednio potwierdza, iż przywrócenie Pana Dariusza Barskiego do czynnej służby w roku 2022 było wadliwe i nieskuteczne, gdyż opierało się na przepisie, który od kilku lat nie znajdował już zastosowania. Stanowi to potwierdzenie stanowiska Prokuratora Generalnego, iż Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku.

Skutki procesowe

W uzasadnieniu postanowienia Sąd zasadnie wskazał, iż przeszkoda procesowa w postaci „braku skargi uprawnionego oskarżyciela” ma charakter względny (usuwalny), tj. w przypadku wniesienia aktu oskarżenia podpisanego przez prokuratora w stanie czynnym postępowanie to będzie mogło być kontynuowane (co do tych samych osób o te same czyny).

Prokuratura Regionalna w Szczecinie dołoży wszelkich starań, żeby zaistniałe błędy w postępowaniu przygotowawczym zostały skorygowane i konwalidowane w możliwie szybkim terminie. Wydłużenie czasu trwania postępowanie nie uniemożliwi sądowego rozpoznania niniejszej sprawy, wobec bardzo odległych terminów przedawnienia karalności czynów.

Należy podkreślić, iż jakiekolwiek negatywne skutki procesowe nie są wynikiem powyższego rozstrzygnięcia Sądu, a wadliwego i bezskutecznego przywrócenia do czynnej służby prokurator Bogusławy Zapaśnik w roku 2016 r. przez ówczesnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego działającego z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Powyższy błąd jest wyłącznym źródłem i jedyną przyczyną dzisiejszego rozstrzygnięcia Sądu. Orzeczenie to przywróciło stan zgodny z prawem.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments