Dubler dublera będzie dublerem

0
(0)
Sejm, 26 stycznia 2018, pkt. 21 porządku dziennego: „Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego”. Foto: Krzysztof Białoskórski/ Kancelaria Sejmu

Stenogram sejmowy

Sejm, 26 stycznia 2018 r., 57 posiedzenie

Marszałek:

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2193 i 2221). Na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 2 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a także art. 30 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 w związku z art. 26 ust. 1 regulaminu Sejmu grupa posłów zgłosiła kandydaturę pana Jarosława Wyrembaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Proszę o zabranie głosu pana posła Marka Asta w celu przedstawienia kandydatury pana Jarosława Wyrembaka oraz w celu przedstawienia opinii komisji.

Poseł Marek Ast:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana prof. Jarosława Wyrembaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Pan prof. Jarosław Wyrembak urodził się 12 marca 1967 r. w Wieluniu. Tam ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, a następnie studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, tam także uzyskał doktorat oraz habilitację. W latach 1992–2011 pracował w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jako pracownik naukowy i dydaktyczny. Wykładał prawo także w wielu innych warszawskich uczelniach. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Po wyborach parlamentarnych w 2015 r. został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Stanu. Na jego doświadczenie zawodowe składa się m.in. wcześniejsze zatrudnienie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na stanowisku głównego specjalisty oraz w Naczelnej Izbie Lekarskiej na stanowisku prawnika – doradcy naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

W 2011 r. został powołany przez ministra sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Prowadził kancelarię notarialną w Warszawie. Uchwałą Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2016 r. został powołany w skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2017–2020. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, jednak obecnie nie wykonuje zawodu adwokata w związku z zatrudnieniem na stanowisku eksperta do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Jarosław Wyrembak jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi. Informuję, że do dyskusji zgłosili się posłowie. Proponuję, aby w dyskusji Sejm wysłuchał 2-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

Sprzeciwu nie słyszę. Otwieram dyskusję.

Głos ma poseł Borys Budka, klub Platforma Obywatelska.

Poseł Borys Budka:

Dziękuję, panie marszałku.

Wysoka Izbo! Otóż nie wybieramy dzisiaj żadnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wybieramy osobę, która będzie dublerem. Dubler dublera zawsze pozostanie dublerem. 3 grudnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził: wybór trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego był zgodny z prawem i prezydent Andrzej Duda miał obowiązek zaprzysiąc trzech legalnie wybranych sędziów. Niestety w nocy z 2 na 3 grudnia doszło do złamania konstytucji przez głowę państwa, czego skutki dzisiaj obserwujemy.
Ale chciałbym wyjaśnić szanownej Izbie, Wysokiemu Sejmowi powody, dlaczego tak bardzo zależy wam na zablokowaniu Trybunału Konstytucyjnego.

Otóż kiedyś Trybunał Konstytucyjny składał się z ekspertów, z osób, które miały dokonania naukowe, ale przede wszystkim były niezawisłe. Dzisiaj po raz kolejny wysyłacie państwo do Trybunału Konstytucyjnego osobę z partyjną legitymacją – waszego działacza, który jeszcze wczoraj nie wiedział, czy jest członkiem PiS-u, czy nie, osobę, która jest znana z dokonań naukowych tylko dlatego, że przedstawiła skandaliczne opinie prawne dla marszałka Sejmu.

Gdybyśmy mieli sprawnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, to już dawno z porządku prawnego zostałyby wyeliminowane ustawy, dzięki którym wasi politycy, prokurator generalny ma taki wpływ na każdego prokuratora w Polsce, że może poleceniami służbowymi nakazywać cofanie aktów oskarżenia i umarzanie postępowań, czego efekty widzieliśmy w niedawnych reportażach.

Nie weźmiemy udziału w złamaniu konstytucji. (Dzwonek) Po raz kolejny Wysoka Izba dokona deliktu konstytucyjnego.

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

W tej chwili głos zabierze poseł Marek Ast, z tym że pana proszę, żeby pan również wypowiedział się jako sprawozdawca komisji.

Proszę bardzo.

Poseł Marek Ast:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawić opinię w sprawie wniosku o wybór na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Tutaj był taki gwar na sali, że – przepraszam – nie usłyszałem, że zostałem poproszony na mównicę przed wystąpieniem pana posła Budki.

A zatem Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu ww. wniosku marszałka Sejmu, który skierował w dniu 20 stycznia 2018 r. wniosek do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu zaopiniowania, na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2018 r. oraz po przeprowadzeniu dyskusji postanowiła kandydaturę pana prof. Jarosława Wyrembaka zaopiniować pozytywnie. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

W tej chwili głos zabierze pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, klub Nowoczesna.

Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Minęło kilka miesięcy, mamy po raz kolejny taką samą sytuację. Sejm zamierza wybrać dublera sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest już piąty taki wybór w tej kadencji. To jest tak naprawdę kontynuacja tej drogi, która grozi Polsce sankcjami. To jest kontynuacja tej drogi, która grozi naszemu krajowi utratą funduszy europejskich po 2020 r. To jest kontynuacja tej drogi, która niszczy państwo prawne, która niszczy praworządność.

Jeżeli zagłębimy się w życiorys pana Wyrembaka, to oczywiście okazuje się, że bardzo mocno zasłużył się swojej macierzystej partii. To nie kto inny, ale właśnie on jest autorem zaskakującej opinii prawnej, która niemające umocowania prawnego zebranie na Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 r. wbrew faktom, wbrew literze prawa uznała za posiedzenie Sejmu. Pojawia się więc naturalne w tym momencie pytanie, czy przypadkiem właśnie funkcja dublera sędziego Trybunału nie jest swego rodzaju taką nagrodą za wierność partii. Tylko nawet od kandydata na dublera wymagamy przede wszystkim wierności państwu polskiemu, polskiemu prawu, polskiej konstytucji, a nie rządzącej partii. Przedstawiony przez państwa kandydat w dalszym ciągu najprawdopodobniej pozostaje czynnym członkiem partii rządzącej, czynnym członkiem PiS-u.

Trzeba przypomnieć podstawowy fakt. Zmarł niedawno Henryk Cioch. Nie był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, tylko dublerem wyjętym na zajęte już miejsce. W związku z tym Sejm nie ma dzisiaj możliwości wybrania kolejnego sędziego. Dzisiaj jest ruch tak naprawdę po stronie całego obozu rządzącego. Przyjmijcie ślubowanie od sędziego Hausera, zamiast pogłębiać chaos w Trybunale Konstytucyjnym. I w związku z faktem, że Sejm nie ma możliwości dzisiaj wybrania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ wszystkie miejsca są zajęte, Klub Poselski Nowoczesna nie będzie brał udziału w głosowaniu. (Oklaski)

Marszałek:

Głos ma poseł Krystian Jarubas, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Poseł Krystian Jarubas:

Szanowny Panie Marszałku! Panowie Premierzy!

Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę przedstawić ocenę kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Pewnie szanowni państwo zastanawiają się, czemu użyłem liczby mnogiej, skoro teoretycznie to głosowanie dotyczy jednej osoby – Jarosława Wyrembaka. Dlaczego? Bo to stanowisko zostało już obsadzone i to w sposób zgodny z prawem, o czym orzekł Trybunał Konstytucyjny ponad 2 lata temu.

Analiza porównawcza dotycząca działalności zawodowej panów Romana Hausera i Jarosława Wyrembaka niestety nie wypada korzystnie na rzecz tego drugiego. Roman Hauser to profesor nauk prawnych, a Jarosław Wyrembak to doktor habilitowany nauk prawnych. Roman Hauser ma kilkudziesięcioletni staż sędziowski, zaś Jarosław Wyrembak nie ma żadnego doświadczenia sędziowskiego, chociaż ukończył już 50 lat. Roman Hauser był prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, zaś Jarosław Wyrembak był adwokatem i notariuszem niewyróżniającym się specjalnie swoją działalnością w obrębie tych dwóch, skądinąd bardzo ważnych i szanowanych, zawodów. Roman Hauser to bezpartyjny, apolityczny, niezależny człowiek związany z polskim wymiarem sprawiedliwości od 1991 r., zaś pan Jarosław Wyrembak to wieloletni działacz partyjny Prawa i Sprawiedliwości, który dopiero wraz z ubieganiem się o stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego postanowił z partyjnego członkostwa zrezygnować.

Tak oto przedstawia się porównanie współtwórcy zrębów polskiego dwuinstancyjnego postępowania sądowo-administracyjnego prof. Romana Hausera oraz eksperta partii rządzącej będącego jednocześnie jej członkiem.

Pewnie pan Jarosław Wyrembak poradzi sobie w Trybunale Konstytucyjnym, który wydaje dwa razy mniej wyroków niż jeszcze kilka lat temu. Czemu trybunał działa o 100% wolniej? Bo jest już po szumnej reformie.

Polskie Stronnictwo Ludowe nie będzie brać udziału w wyborze sędziego dublera, bo ślubowaliśmy przestrzegać konstytucji jako najważniejszego (Dzwonek) prawa obowiązującego w…

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

Poseł Krystian Jarubas:

…Rzeczypospolitej Polskiej. Zamierzamy… (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

Poseł Jacek Protasiewicz, Unia Europejskich Demokratów.

Poseł Jacek Protasiewicz:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wielu z poprzedników powoływanych, wybieranych przez Sejm w skład Trybunału Konstytucyjnego to były osoby z ogromnym dorobkiem naukowym, znane wcześniej ze swojej nieposzlakowanej działalności publicznej.

Mam tu na myśli takich kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego jak panowie profesorowie Zoll, Safian, Rzepliński czy kandydat, który rzeczywiście został wybrany legalnie w skład Trybunału Konstytucyjnego, pan prof. Roman Hauser.

Kandydaturę pana dra hab. Wyrembaka znamy głównie ze skandalicznej, powiedziałbym, kompromitującej opinii, którą wydał ponad rok temu, 3 stycznia, w sprawie zachowań grupy posłów, które zdarzyły się 16 grudnia 2016 r. Pomijając kwestię, powiedziałbym, kompromitującego sformułowania użytego wówczas w tej opinii, że decyzja marszałka Sejmu o wykluczeniu jednego z posłów była w pełni legitymowana prawnie, to stanowisko nie broni się nijak wobec zeznań, które składaliście państwo posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wobec tego, co stwierdził w swoim orzeczeniu w I instancji sąd warszawski. To pan dr hab. Wyrembak zarzucił posłom sprzeniewierzenie się wprost konstytucji.

Chcę zatem zapytać: Czy pan Wyrembak, prezentując swoją kandydaturę, nie sprzeniewierza się art. 190 konstytucji, w którym mowa, że orzeczenia trybunału mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne? Przypomnę zatem orzeczenie z 3 grudnia 2015 r. o tym, że pan prof. Hauser został wybrany legalnie, a dzisiaj, kandydując na to stanowisko, pan dr hab. Wyrembak temu orzeczeniu się sprzeciwia. Sprzeciwia się też art. 178 konstytucji, który nakazuje apolityczność, a w każdym razie bezpartyjność wszystkich sędziów, w tym również sędziów trybunału.

Dlatego nawet gdyby to była legalna procedura, głosowalibyśmy przeciwko tej kandydaturze. Ale ponieważ jest to złamanie konstytucji – zgłoszenie tej kandydatury i głosowanie nad nią – jako Unia Europejskich Demokratów nie weźmiemy udziału (Dzwonek) w tym głosowaniu. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.

Głos ma poseł Robert Winnicki, poseł niezrzeszony.

Panie pośle, ma pan tylko 7 sekund.

Proszę bardzo.

(Głos z sali: Uuu…)

Poseł Robert Winnicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mowa o wartościach konstytucyjnych i zawsze, gdy jest mowa o zwierzętach, to w tej sali jest wzmożenie.

(Głos z sali: Trzy, dwa, jeden, zero…) (Dzwonek)

Apeluję o pilne uchwalenie ustawy: zatrzymaj aborcję, bo to rzeczywiście dotyczy praw konstytucyjnych. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

Nie wiem, czy to było na temat.

Proszę państwa, to tyle. Zamykam dyskusję. Nikt więcej się nie zgłosił. Nikt się nie zgłosił.

(Poseł Marek Ast: W imieniu klubu.)

Przechodzimy do głosowania. Proszę zajmować miejsca, proszę państwa.

(Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: Kto głosuje, panie marszałku?)

(Głos z sali: Głosujemy, głosujemy.)

Przechodzimy do głosowania.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę pana Jarosława Wyrembaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 regulaminu Sejmu Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego bezwzględną większością głosów.
Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za wyborem pana Jarosława Wyrembaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 255 posłów. Większość bezwzględna wynosi 128. Za głosowało 228, przeciw – 25, wstrzymało się 2.

Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Jarosława Wyrembaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. (Oklaski)

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments