Stanowisko 37 sędziów Sądu Najwyższego w związku z sytuacją w wymiarze sprawiedliwości

0
(0)

Warszawa, 25 stycznia 2024 r.

Stanowisko sędziów Sądu Najwyższego w związku z sytuacją w wymiarze sprawiedliwości

Zważywszy, że:
– udział osób powołanych do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego po przeprowadzeniu postępowań konkursowych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3) w składach orzekających Sądu Najwyższego prowadzi do naruszenia standardu rozpoznania sprawy przez bezstronny i niezależny sąd ustanowiony ustawą (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 6 ust. 1 EKPCz), a w konsekwencji narusza gwarancje procesowe stron, zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej i powoduje ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa,
– postępowanie prowadzące do wyłonienia kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego toczyło się na podstawie przepisów ustawowych rażąco naruszających odrębność oraz niezależność władzy sądowniczej (art. 173 Konstytucji RP) i nie zostało zakończone, a do powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego doszło mimo braku uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego o przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatów na to stanowisko,
– pełnienie funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów Sądu Najwyższego przez osoby, których udział w składach orzekających prowadzi do naruszenia standardu rozpoznania sprawy przez bezstronny i niezależny sąd ustanowiony ustawą nie jest możliwe do pogodzenia z dobrem wymiaru sprawiedliwości,
– sposób obsadzenia, właściwość rzeczowa i miejsce przyznane Izbom Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Odpowiedzialności Zawodowej w strukturze organizacyjnej Sądu Najwyższego czyni z tych Izb sądy szczególne, a ponadto prowadzi do naruszenia standardu rozpoznania sprawy przez bezstronny i niezależny sąd ustanowiony ustawą,
mając na względzie konieczność przywrócenia praworządnego działania organów władzy publicznej, w tym najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Sąd Najwyższy, realizację gwarancji procesowych stron i odpowiedzialność za Państwo –

wzywamy:

– osoby pełniące funkcje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów kierujących pracami Izby Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do ustąpienia ze sprawowanych stanowisk;
– osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r. do powstrzymania się od orzekania i pełnienia funkcji, które objęły w Sądzie Najwyższym;
– Prezesów Sądu Najwyższego kierujących pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do zawieszenia prac tych Izb i przekazania spraw w nich zarejestrowanych do rozpoznania w pozostałych izbach Sądu Najwyższego, adekwatnie do ich przedmiotu;
– organy Państwa odpowiedzialne za przygotowanie i przebieg procesu legislacyjnego do niezwłocznego podjęcia działań, które usuną zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim naruszenia praworządności w zakresie organizacji i działania sądów, w tym Sądu Najwyższego.
Wobec tego, że od czerwca 2020 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – powołując się na przepisy dotyczące zwalczania epidemii – odmawia zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, wystosowanie niniejszego apelu uznajemy za jedyną formę, w jakiej możemy wypowiedzieć się o istotnych społecznie kwestiach.

Lista adresatów:

-Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
-Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
-Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
-Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego
-Prokurator Generalny – Minister Sprawiedliwości
-sędziowie Sądu Najwyższego powołani do pełnienia urzędu w postępowaniach prowadzonych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r.

[Podpisali] Sędziowie Sądu Najwyższego:

Marta Romańska
Władysław Pawlak
Piotr Prusinowski
Agnieszka Piotrowska
Krzysztof Rączka
Monika Koba
Tomasz Artymiuk
Marek Pietruszyński
Jarosław Matras
Włodzimierz Wróbel
Dariusz Zawistowski
Paweł Grzegorczyk
Eugeniusz Wilidowicz
Waldemar Płóciennik
Paweł Wiliński
Kazimierz Klugiewicz
Andrzej Stępka
Józef Iwulski
Barbara Skoczkowska
Michał Laskowski
Jerzy Grubba
Dariusz Świecki
Dariusz Dończyk
Jolanta Frańczak
Grzegorz Misiurek
Karol Weitz
Małgorzata Gierszon
Jacek Błaszczyk
Romualda Spyt
Maciej Pacuda
Roman Trzaskowski
Andrzej Tomczyk
Piotr Mirek
Bohdan Bieniek
Małgorzata Wąsek – Wiaderek
Krzysztof Staryk
Dawid Miąsik”
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments