Wokanda polska w Luksemburgu: 24 – 30 stycznia w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie Unii Europejskiej

0
(0)

Środa, 24 stycznia 2024 r.

Rozprawa w sprawach połączonych C-647/21 D.K. i C-648/21 M.C. i M.F.

Pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Słupsku dotyczą zgodności z prawem UE zwolnienia sędziego, przez kolegium danego sądu, z obowiązku rozpoznania spraw będących w jego referacie. Sąd krajowy zwraca uwagę m.in., że (1)
w skład kolegium wchodzą, z mocy prawa, prezesi sądów, powołani na te stanowiska przez organ władzy wykonawczej, (2) zwolnienie sędziego z obowiązku rozpoznania przydzielonych mu spraw następuje bez jego zgody i (3) prawo krajowe nie przewiduje kryteriów, jakimi powinno kierować się kolegium sądu, a także nie wprowadza obowiązku uzasadnienia oraz kontroli sądowej takiego zwolnienia.
Sąd Okręgowy w Słupsku pragnie także ustalić, czy w razie zwolnienia sędziego z obowiązku rozpoznania sprawy, sąd ten oraz pozostałe organy państwa mają obowiązek pominąć sporny akt kolegium sądu oraz inne akty wydane w jego następstwie, tak, aby dany sędzia mógł nadal zasiadać w składzie rozpoznającym sprawę.

Wyrok w sprawie T-603/22 Agus przeciwko EUIPO – Alpen Food Group (ROYAL MILK)

Agus sp. z o.o. (Warszawa, Polska) domaga się stwierdzenia nieważności decyzji czwartej izby odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do graficznego unijnego znaku towarowego ROYAL MILK.

Czwartek, 25 stycznia 2024 r.

Wyrok w sprawie C-334/22 Audi

Audi AG domaga się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, między innymi, zakazania pozwanemu przedsiębiorcy importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania osłon chłodnicy (tzw. grilli, atrap) niepochodzących od powoda, a opatrzonych oznaczeniem identycznym lub podobnym do unijnego znaku towarowego (cztery nachodzące na siebie obręcze).

Pozwany sprzedaje produkty głównie innym przedsiębiorcom (dystrybutorom) i powołuje się na powszechną praktykę wśród producentów samochodów (dużych koncernów motoryzacyjnych), polegającą na niesprzeciwianiu się sprzedaży atrap (osłon chłodnicy), na których znajduje się miejsce przypominające, ale też pozwalające zamontować oryginalny chromowany emblemat. Jego zdaniem, miejsce to pełni jedynie funkcję techniczną i tak jest odbierane przez przeciętnego, uważnego i racjonalnego odbiorcę.

W celu wyjaśnienia, czy zakres ochrony prawa wyłącznego do znaku towarowego rozciąga się również na elementy mocowania owego znaku do części samochodowej, które jednocześnie swym wyglądem (kształtem) są identyczne, łudząco podobne lub podobne do znaku towarowego, Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału pytania dotyczące interpretacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Komunikat prasowy zostanie opublikowany po ogłoszeniu wyroku.

Wtorek, 30 stycznia 2024 r.

Wyrok w sprawie C-442/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

W okresie od stycznia 2010 r. do kwietnia 2014 r. pracownica spółki prowadzącej stację paliw wystawiła 1679 faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistej sprzedaży towarów, o łącznej wartości odpowiadającej ok. 320.000 euro. Pracownica posługiwała się danymi swojego pracodawcy, płatnika podatku od towarów i usług (VAT), bez jego wiedzy i zgody. Fałszywe faktury nie zostały ujęte w deklaracjach podatkowych spółki. Zostały wykorzystane do uzyskania nienależnych zwrotów podatku VAT od odbiorców, bez odprowadzenia podatku do budżetu państwa.

Po przeprowadzeniu kontroli podatkowej właściwe organy wydały decyzję określającą kwotę podatku VAT należnego od spółki. W ich ocenie oszustwo było możliwe ze względu na brak nadzoru i właściwej organizacji w spółce.

Spółka zaskarżyła tę decyzję do sądu krajowego. W toku postępowania Naczelny Sąd Administracyjny zadał Trybunałowi pytanie prejudycjalne. NSA chce ustalić kto – spółka, której dane zostały bezprawnie wykorzystane na fakturze, czy pracownik, który wykorzystał te dane do wystawienia fałszywych faktur, jest osobą wykazującą VAT na fakturze w rozumieniu dyrektywy 2006/112/WE, a co za tym idzie zobowiązaną do zapłaty tego podatku.

Komunikat prasowy zostanie opublikowany po ogłoszeniu wyroku

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments